STOP PODWYŻKOM! WAŻNA INICJATYWA SENATORA BIERECKIEGO

Proponowana przez Senat poprawka do tzw. „ustawy przekształceniowej” pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której samorządy będą podnosiły opłaty za użytkowanie wieczyste. Nowa inicjatywa ustawodawcza ma przeciwdziałać takim działaniom samorządów, które w ocenie senatora Grzegorza Biereckiego nazwać można „ewidentną grabieżą”.

Windowana stawka

Choć medialne dyskusje dotyczące ustawy przekształceniowej zdominowała kwestia wysokości bonifikaty od przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, to nie jest ona jedynym problemem z nowym prawem. Ogromne niepokoje wzbudza również windowana przez niektóre samorządy wysokość stawki za użytkowanie wieczyste. To właśnie dowolności w ustalaniu wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste przeciwdziałać ma nowa inicjatywa ustawodawcza, o której mówił na specjalnie zorganizowanym briefingu Marszałek Senatu Stanisław Karczewski i senator Grzegorz Bierecki, szef Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

– Ustawa miała przynieść korzyść obywatelom, tymczasem działania, które podejmują samorządy mają na celu likwidację dobrodziejstwa nowego prawa. Ustawa, która pozwala na przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego we własność przy dużej bonifikacie miała pomagać mieszkańcom, a nie doprowadzać do wyciągania od nich pieniędzy – przypomniał senator Bierecki.

– Wprowadzimy poprawkę, która uniemożliwi takie działania, jakie zostały przeprowadzone w Warszawie. Nagłe, gwałtowne i niespodziewane okradanie warszawiaków, wprowadzanie ich w błąd, niedotrzymywanie obietnic zostanie zmienione – dodawał Marszałek Karczewski.

Ewidentna grabież

Senator Bierecki nie krył oburzenia i nazwał sprawę „ewidentną grabieżą”. – Tych pieniędzy nie ma w programach i budżetach finansowych samorządów, nie można ich tak po prostu wyciągać od mieszkańców. Ceny opłat za użytkowanie wieczyste nie mogą być wyższe od cen mieszkań – powiedział Grzegorz Bierecki, zapowiadając, że Senat RP przyjmie poprawkę na najbliższym posiedzeniu. – Na kolejnym przyjmie go Sejm i do końca stycznia poprawka zostanie uchwalona, będzie działać retroaktywnie, ponieważ jest korzystna dla obywateli – dodał parlamentarzysta.

Przypomnijmy, tzw. „ustawa przekształeceniowa”, która wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku, zmienia prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na w prawo własności tych gruntów. Intencje ustawodawców były szlachetne i wychodziły naprzeciwko licznym postulatom i petycjom domagającym się likwidacji tzw. „użytkowania wieczystego” na rzecz własności.

Niestety, ustawa która miała przynieść korzyść kilku milionom Polaków nie spodobała się niektórym samorządowcom, którzy próbują teraz zarobić na przekształceniu ogromne pieniądze.

„Błąd rozdawnictwa”

Problem świetnie widać na przykładzie Warszawy, gdzie jeszcze w październiku rządzący miastem politycy Platformy Obywatelskiej obiecywali dużą, wynoszącą 98 procent bonifikatę przy przekształceniu gruntów. Z pomysłu wycofali się po wyborach i zmniejszyli bonifikatę do 60 procent, a Paweł Rabiej, nowy wiceprezydent stolicy, określił sprawę wycofywaniem się z „błędów rozdawnictwa”.

Nowa stawka bonifikaty oznaczałaby, że niektórzy mieszkańcy ponieśliby koszty o kilka do kilkunastu tysięcy złotych wyższe.

Po tym, kiedy Rafała Trzaskowskiego, nowego prezydenta Warszawy skrytykowały nawet przychylne Platformie Obywatelskiej media, mieliśmy kolejny zwrot w sprawę przekształceń gruntów. Prezydent stolicy przyznał się do błędu i zapowiedział, że będzie rekomendował Radzie Miasta Warszawy powrót do wyższej stawki bonifikaty.