Nowy tomik: "Bug&Bóg”

– Moja najnowsza książka poetycka pt. „Bug&Bóg” to podróż po naszym regionie, po przepięknej rzece Bug, hołd złożony naturze i artystom Południowego Podlasia. Tomik pokazuje też mój stosunek do Boga, moje Jego wyobrażenie. Czy Bóg Stwórca jest „spleciony” jakimś węzłem z Bugiem? Nie wiem. Rzeka Bug jest ukazana jako wielka tajemnica, która zawsze była i jest gdzieś obok. Wzrastałem przy niej, często słyszałem barwne opowieści, że nad Bugiem to można.. . Chciałbym, żeby Bug został w nienaruszonym stanie. Mam nadzieję, że zachowamy tą rzekę, naszą „perłę wschodu”. Tomik „Bug&Bóg” to krótkie historie, krótkie zapiski, często niedopowiedziane. Krótka forma, którą uwielbiam, jest chyba znakiem czasów. Bug płynie, a czy czuwa nad nim Bóg? – mówi o swojej nowej książce autor.

Wieczorek literacki Macieja Szupiluka poprowadziła Magdalena Wójcik, znana i ceniona malarka i poetka. Na wstępie zaznaczyła, iż nie ma potrzeby przedstawiania bohatera wieczoru. Po pierwsze Maciej jest dobrze znany w bialskim środowisku literackim, po drugie jego sylwetka wyłoni się w słowach wierszy. Natomiast każdy odbiorca te strofy przefiltruje przez własna wrażliwość.

– Tomik „Bug&Bóg” zawiera twórczość regionalną, zabawy słowne oraz tematy egzystencjonalne – zachęcała do lektury Magdalena Wójcik.

Na pytanie jak się rodzą wiersze autor stwierdza, iż nie ma w tym wypadku reguły. Czasami powstaje w głowie jedno zdanie, które długo czeka na dalszy ciąg. – Niekiedy zaś siadam do komputera i piszę jeden lub kilka wierszy. Nigdy nie odlatuję w chmury, na ziemię zawsze sprowadza mnie żona – ujmuje to żartem poeta.

Zapewnia, iż każdy poeta bawi się słowem, ale on zawsze stara się stawiać na treść. Taka zasada obowiązuje również w najnowszym tomiku. Bug – rzeka i Bóg Absolut, gdzie rzeka – dzieło boskie – symbolizuje życie i upływ czasu.

Pisze, śpiewa i…

Maciej Szupiluk jest zafascynowany wieloma dziedzinami kultury i sztuki. Lubi dobre książki, poezję, film, słucha różnych gatunków muzyki. Działa w zespole Hardcore’owym Back to Realisty. Pisze teksty do piosenek oraz jest wokalistą grupy. Zespół wydał płyty: „Nic o nas bez nas” (2007), „To nie jest kraj dla słabych ludzi” (2009), „Starcie z niedźwiedziem”(2018). – Ta muzyka nie jest komercyjna. Nie liczy się kariera, ilość wydanych płyt i koncertów. Najważniejsze jest przesłanie, prawda o życiu. Uciekamy od komercji i wyścigu szczurów – stwierdza Maciej Szupiluk. Poeta jest ciągle obecny w życiu  kulturalnym miasta. Uczestniczy w imprezach, zachęca młodych twórców do prezentowania swojego dorobku. Od czerwca 2018 r. pełni funkcję prezesa Klubu Literackiego „Maksyma”. Współorganizował ostatnie Podlaskie Spotkania Literackie z Bialskim Centrum Kultury.