Wojsko wraca do Białej Podlaskiej!

Armia była w Białej Podlaskiej do 2000 roku. Decyzją ówczesnego ministra obrony Bronisława Komorowskiego rozformowano stacjonujący w mieście 61. Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego.

– Decyzja ta była dalece niekorzystna dla interesu obronnego państwa, zarówno w wymiarze lokalnego bezpieczeństwa, jak i zapewnienia zdolności obrony w wymiarze NATO. Jeszcze większe straty w potencjale obronnym polskiej armii wywołała analogiczna decyzja poprzedniego rządu – w 2011 r. ówczesne kierownictwo MON podjęło decyzję o rozformowaniu i likwidacji 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki. Zmniejszanie jakichkolwiek struktur wojskowych na wschodniej ścianie naszego kraju zawsze niesie ogromne ryzyko obniżania potencjału do odparcia ewentualnych ataków na tym kierunku. Istniejącą dysproporcję pomiędzy siłami rozlokowanymi na wschodzie i zachodzie kraju – nieracjonalną z punktu widzenia sztuki wojennej i doktryn obronnych – resort obrony narodowej stara się zniwelować odtwarzaniem struktur wojskowych, wliczając tereny w Białej Podlaskiej – komentuje w odpowiedzi na nasze pytania MON.

O powrót wojska do Białej Podlaskiej zabiegali od dawna parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości senator Grzegorz Bierecki i poseł Jan Szewczak a także poprzedni prezydent miasta (a dziś wicemarszałek województwa lubelskiego) Dariusz Stefaniuk.

– Z MON płyną doskonałe informacje, naprawiana jest fatalna decyzja Bronisława Komorowskiego. Powrót wojska do Białej Podlaskiej wpłynie ożywczo na rozwój miasta, podniesie też zdecydowanie znaczenie całego regionu. To oczywiście także bardzo istotny ruch o znaczeniu strategicznym, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszej Ojczyzny – komentuje senator Grzegorz Bierecki.

Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej „prace analityczne nad rozlokowaniem w tym miejscu pododdziałów Sił Zbrojnych RP są w fazie zaawansowanej”.

– Na obecnym etapie prac analitycznych nie upubliczniamy planów związanych z  zagospodarowaniem obiektów i terenów byłego lotniska w Białej Podlaskiej. Jednakże, potwierdzamy, że prowadzimy symulacje i analizy rozmieszczenia w Białej Podlaskiej pododdziałów 18. Dywizji. Nadrzędna potrzeba operacyjna wzmacniania wschodu kraju oraz rozszerzanie współpracy sojuszniczej powoduje, że obecność wojsk NATO lub wojsk amerykańskich na tym terenie jest oczywiście brana pod uwagę, aczkolwiek nie można w chwili obecnej mówić o zaawansowanych planach – wyjaśnia MON.

Przedstawiciele resortu dodają, że pod koniec 2019 roku w Białej Podlaskiej będzie prowadzony nabór do służby w 18. Dywizji Zmechanizowanej. – Powołanie, w całości rozlokowanej na wschodzie kraju, 18. Dywizji Zmechanizowanej jest stworzeniem defensywnej siły odstraszania potencjalnych przeciwników (agresorów) z kierunku wschodniego – informuje MON.

PF/wPolityce.pl