Setki nowych zajęcy w naszych lasach

„Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim” urząd marszałkowski realizuje od 2009 r., a jego celem jest zapobieżenie obniżającemu się pogłowiu zajęcy. W projekt zaangażowani są myśliwi z poszczególnych kół łowieckich oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Zakupione jesienią zające zimują i adaptują się do środowiska naturalnego w specjalnie pobudowanych wolierach, a następnie w styczniu, tuż przed parkotami (okresem godowym) wypuszczane są na wolność. W sezonie 2018/2019 do 7 wolier trafiło 280 zajęcy. Od początku wdrażania „Programu” w Lubelskiem przybyło ponad 2200 szaraków.

– Przyczyną realizacji „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej” jest sukcesywnie zmniejszająca się w naszym kraju i regionie liczba zajęcy – mówi Sebastian Trojak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego. – Od kilku lat obserwujemy pozytywne skutki introdukcji zajęcy. W obwodach łowieckich wdrażających nasz projekt nastąpił ponad czterokrotny wzrost pogłowia szaraków. Naszym obowiązkiem jest zachowanie równowagi w środowisku naturalnym.