Ponad 38 milionów dla naszych gmin

Ukazała się lista rankingowa Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie podmiotów, które otrzymały dotacje ramach programu „Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych”. Wśród 54 jest 11 podlaskich gmin. Najwyżej w zestawieniu – na 6 miejscu – znalazła się gmina Piszczac, która otrzymała 6,6 mln dofinansowania na projekt o łącznej wartości 9,3 mln. Za te środki zmodernizowane i utwardzone zostanie piszczackie targowisko, przebudowany budynek blisko 100-letniej szkoły, w którym znajdzie siedzibę Gminne Centrum Kultury i Sportu, przy Zespole Placówek Oświatowych powstanie boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjnego oraz bieżnia, przebudowany zostanie również skwer w centrum Piszczaca, na którym znajdzie się nowoczesna fontanna.

Na 8 pozycji znalazła się gmina Wisznice, otrzyma ona jednak większą dotację, bo 10,1 mln zł na prace, które pochłoną 13,9 mln. Obejmą one m.in. przebudowę budynku w centrum miejscowości wraz z adaptacją na cele socjalne i komercyjne oraz zagospodarowaniem przyległego terenu, powstanie budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, rozbudowę budynku na stadionie, w którym powstanie świetlica i mini sala treningowa, w Curynie zaś utworzony będzie w zakupionym budynku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wraz z wyposażeniem w tym sprzętem medycznym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 60 miejsc opieki stacjonarnej.

Pozostałe podlaskie gminy uplasowały się na niższych miejscach:

18. Borki – 3,9 mln zł

22. Międzyrzec Podlaski – 4, 3 mln zł (na kompleksową modernizację budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach)

27. Jabłoń – 1,2 mln zł

29. Janów Podlaski – 2,1 mln zł

30. Radzyń Podlaski – 2,1 mln zł (na rewitalizację parku w zespole dworsko-parkowym w Żabikowie)

33. Tuczna – 2,9 mln zł

44. Ulan-Majorat – 1,1 mln zł (na przebudowę i rozbudowę budynku OSP w m. Sobota z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne)

49. Konstantynów – 1,8 mln zł (na rewitalizację miejscowości Komarno-Kolonia)

51. Czemierniki – 2 mln zł (na przebudowę gminnego stadionu).