Kobiety gospodarne i wyjątkowe

W świetle ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich uchwalonej w październiku ubiegłego roku, a podpisanej przez prezydenta w listopadzie, koła mogą uzyskać osobowość prawną, prowadzić działalność zarobkową i wnioskować o dotacje. Rejestrowanie kół odbywa się w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Już w grudniu ubiegłego roku do rejestracji zgłosiło się ponad 1,5 tys. kół, w tym ponad 600 z miejscowości, gdzie ich dotychczas nie było. Było to spowodowane faktem, że do końca roku koła mogły ubiegać się o dotacje, w zależności od ilości członków, w wysokości 3-5 tys. zł.

– Dzięki nowej ustawie koła uzyskały pełną niezależność – podkreślała wiceminister Możdżanowska, wspominając o możliwościach, które stwarza nowa ustawa. Koła są bowiem organizacjami dobrowolnymi, niezależnymi od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentują one interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierają rozwój terenów wiejskich. Wiceminister przypomniała też korzystne rozwiązania, z których korzystają koła. Ich dochody przeznaczone na działalność statutową są nieopodatkowane, koła stosują uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (do 100 tys. zł. przychodu), zwolnione są z podatku VAT (do 200 tys. zł), nie mają obowiązku posiadania kasy fiskalnej, znajdują się pod opieką Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz korzystają z bezpłatnej pomocy prawnej. Sekretarz stanu odpowiadała również na pytania zadawane jej przez zgromadzone panie.