Z jakimi problemami borykają się placówki zdrowotne w naszym regionie?

W konferencji, na zaproszenie Zarządu Województwa Lubelskiego uczestniczył Przedstawiciel Ministra Zdrowia Piotr Kaliszewski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Karol Tarkowski, prezydenci miast, starostowie oraz dyrektorzy szpitali klinicznych, wojewódzkich i powiatowych. Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń między poszczególnymi podmiotami systemu ochrony zdrowia.

Zarząd Województwa Lubelskiego reprezentowali na spotkaniu Marszałek Jarosław Stawiarski oraz Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski. Marszałkowie zwrócili uwagę na postępujące zadłużenie szpitali wojewódzkich wynoszące niemal 750 mln zł, które stanowi obecnie największe zagrożenie.

Jednym z naszych priorytetów jest jak najszybsza poprawa sytuacji finansowej
w podległych szpitalach. W tym celu powołaliśmy m.in. społeczną radę ds. ochrony zdrowia. Liczę, że już wkrótce padną pierwsze propozycje zmian.
mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Na konferencji obecny był również Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek odpowiedzialny za służbę zdrowia w tym regionie. Kruczek podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami z obszaru służby zdrowia. Mówił m.in. o programie oddłużeniowym podmiotów leczniczych.

Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Karol Tarkowski omówił finansowanie szpitali zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017-2019. Potwierdził słowa Marszałka o wieloletnich zaniedbaniach związanych z finansowaniem podmiotów leczniczych oraz niskim wykorzystaniu łóżek, w niektórych dziedzinach medycznych. Ponadto zwrócił uwagę na problem niedoborów kadrowych związanych z brakiem lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek i położnych, a także starzejącego się społeczeństwa. Omówił również Priorytety Regionalne Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, do których w szczególności należą:

–               zwiększenie realizacji świadczeń zabiegowych wykonywanych w trybie hospitalizacji jednodniowej,

–               zwiększenie dostępności do świadczeń opieki długoterminowej realizowanych
w warunkach stacjonarnych,

–               wzrost dostępności do badań diagnostycznych kosztochłonnych (TK, MR, gastroskopia, kolonoskopia),

–               wzrost dostępności do świadczeń związanych z leczeniem chorób płuc,

–               poprawa zabezpieczenia świadczeń w zakresie opieki nad pacjentem
w warunkach domowych.

Przedstawiciel Ministra Zdrowia Piotr Kaliszewski omówił bieżące sprawy
z zakresu realizowanych przez ministerstwo zadań, które były priorytetowe w ostatnim okresie. Do nich należała miedzy innymi realizacja norm pielęgniarskich i stan realizacji porozumień płacowych z pielęgniarkami oraz sytuacja innych grup zawodowych
w szpitalach i omówienie wynagrodzenia techników elektroradiologii.

Przedmiotem wystąpienia Piotra Kaliszewskiego było również omówienie bieżących prac legislacyjnych Ministerstwa Zdrowia, aktualnych programów
w dyspozycji Ministra Zdrowia finansowanych ze środków unijnych oraz zmian
w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kaliszewski zapewnił, że do 2024 roku zwiększą się nakłady na służbę zdrowia do 6% PKB.

Na koniec spotkania jego uczestnicy wyrazili wolę rozpoczęcia cyklu spotkań mających na celu wymianę doświadczeń i koordynację współpracy w zakresie udzielania świadczeń medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi w województwie lubelskim.