Pierwszy rząd, który myśli o takich regionach, jak nasz. Wracają połączenia autobusowe!

"Nie możemy pozwolić, aby osoby starsze, z niepełnosprawnościami czy dzieci, mogły korzystać tylko z połączeń samochodowych" – zaznaczył premier. Jak wyjaśnił, odtwarzając połączenia autobusowe, rząd postanowił zmierzyć się z problemem cywilizacyjnym. "Przez dopłaty z budżetu centralnego, we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi planujemy odtworzenie połączeń, które zostały zlikwidowane" – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu poinformował, że w najbliższych dniach rozpocznie się podział środków z Funduszu Dróg Samorządowych, a minister infrastruktury dodał, że w drugiej połowie maja powinna wejść w życie ustawa o Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. Ustawa ta ma umożliwić przywracanie połączeń, które wcześniej zostały zamknięte. Jak wyjaśnił Andrzej Adamczyk, Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych i Fundusz Dróg Samorządowych to "dwa filary" przywracania transportu lokalnego.

Premier zaznaczył, że połączenia autobusowe mają być "przywracane pod nadzorem strategicznej myśli" marszałka i wojewody. "Docelowo wszystko ma być powiązane logiczną siecią z PKP" – podkreślił szef rządu. „Marzy mi się nawet jeden wspólny bilet" – dodał.

Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych będzie można zmodernizować wiele dróg gminnych i powiatowych. W tym roku Fundusz dysponuje kwotą 6 mld zł. Natomiast na dofinansowanie deficytu w przewozach autobusowych rząd przeznaczy 800 mln zł, dopłacając do każdego tzw. wozokilometra do 1 zł.

"Mamy nadzieję, że już w drugiej połowie roku Polacy będą mogli liczyć na to, że będą reaktywowane linie autobusowe i dofinansowywane te, które do tej pory były deficytowe" – zaznaczył minister infrastruktury.