Wręczono stypendia najlepszym uczniom naszego województwa. Te dzieciaki to przyszłość naszego regionu

Województwo Lubelskie realizuje w bieżącym roku szkolnym dwa programy stypendialne: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”. W ramach pierwszego programu Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał 511 stypendiów uczniom szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, gimnazjów lub klas gimnazjalnych. Stypendium w kwocie 390 zł miesięcznie będzie wypłacane uczniom do końca czerwca 2019 roku.

Drugi program stypendialny pt. „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych. Tu wsparcie popłynie do 233 uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych. W tym przypadku finansowy zastrzyk wiedzy wyniesie 400 zł miesięcznie i również będzie wypłacany uczniom do końca czerwca 2019 roku.

„Cieszę się, że mamy w województwie tak dużą grupę uzdolnionej młodzieży. Dzięki tym młodym ludziom patrzę w przyszłość z dużym optymizmem”. – podkreśla Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Otrzymane stypendium uczniowie mogą przeznaczyć na cele edukacyjne związane z ich potrzebami naukowymi m.in. udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, wymianach językowych, zakup literatury fachowej, książek, podręczników, wyposażenie własnej pracowni, warsztatu w narzędzia, materiały czy ubiór ochronny w ramach nauczanego zawodu.

Łącznie w ramach obu programów – współfinansowanych ze środków europejskich – stypendia otrzymało 744 uczniów z 205 szkół na kwotę blisko 3 milionów złotych. Uroczysta gala wręczenia stypendiów ufundowanych przez Zarząd Województwa Lubelskiego odbyła się w Centrum Spotkania Kultur.