Dostaliśmy najwięcej na drogi!

– Województwo lubelskie jest największym beneficjentem środków z FDS. Dzięki polityce zrównoważonego rozwoju rządu premiera Mateusza Morawieckiego otrzymaliśmy największą liczbę środków. Łączna kwota na drogi gminne i powiatowe w układzie zadania jednorocznego to ponad 426 mln złotych. Z tego 88 mln zł mamy już rozdysponowane na wnioski z naboru wrześniowego. Pozostała kwota to jest 337.716.367,16 złotych jest do rozdysponowania jeszcze w tym roku, na zadania trwające 12 miesięcy od podpisania umowy. Do tego mamy 105 mln złotych na zadania wieloletnie. Tych pieniędzy  jest ogromnie wiele. Jest pięciokrotnie więcej niż w roku 2018  – mówił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych (zadania powiatowe) lub budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych (zadania gminne). Zadania obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych. W ramach realizacji mogą być dofinansowane zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi. 
 
– Przyjmujemy wnioski zarówno na budowę nowych dróg, ale i  modernizację i remonty dróg istniejących, np. tych, które mają mniejszą szerokość, a już są wybudowane i wójtowie chcą zmodernizować je tak, żeby mieszkańcy mogli swobodnie jeździć. Tu nie ma obostrzeń jak w dotychczasowych programach rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – dodał wojewoda. 

Poziom dofinansowania zadań wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych zadań  w zależności od dochodu własnego danej jednostki samorządu terytorialnego na jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego na jednego mieszkańca w skali kraju. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Funduszu na jedno zadanie wynosi 30 mln zł.

 
– Nie mamy żadnych limitów, jeśli chodzi o liczbę składanych wniosków, przez poszczególne gminy i powiaty. Pomiotem składającym musi być ustawowy zarządca. Jeśli to jest gmina, to musi być wójt, zaś jeśli powiat to zarząd powiatu, reprezentowany przez starostę – mówił wojewoda i podkreślił, że ostateczny poziom dofinansowania będzie ustalony już po wpłynięciu wszystkich wniosków.
 
Wnioski można składać do 15 kwietnia.
 
– Wnioski zawierają podstawowe informacje dotyczące inwestycji. Na ostateczne dokumenty związane z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej, związane z różnego rodzaju zgłoszeniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami środowiskowymi oczekujemy do momentu podpisania umowy, a na to będzie jeszcze kilkadziesiąt tygodni po zakończeniu naboru – wyjaśnił Przemysław Czarnek.

O przyznanych środkach wojewoda poinformował m.in. na Twitterze