Będą pieniądze na Pałac Potockich? Niebawem decyzja zarządu województwa

Za to zaangażowanie podziękował Grzegorzowi Biereckiemu a także posłowi PiS Januszowi Szewczakowi, wicewojewodzie lubelskiemu Robertowi Gmitruczukowi a także Dariuszowi Stefaniukowi, do niedawna prezydentowi Białej Podlaskiej a dziś wicemarszałkowi województwa burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek.

– Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom, którzy stanęli ramię w ramię ze mną w walce o słuszną sprawę. Słuszność naszych działań potwierdził swoim wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny – powiedział Rębek.

Przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski rządzony wówczas przez Sławomira Sosnowskiego ocenił negatywnie wniosek o dotację w wysokości 10 mln zł na realizację projektu „Rokoko na Nowo – rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego”, obejmującego również remont korpusu głównego Pałacu Potockich. 31 sierpnia 2018 r. ocenił projekt negatywnie. Zanim wniosek z uzasadnieniem dotarł do Urzędu Miasta, jego treść ujawnił na konferencji prasowej Sławomir Sosnowski. Mało tego: materiały przekazał mediom, a te je opublikowały! Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek słusznie stwierdził, że zachowanie Sosnowskiego to nic innego, jak jego kampania przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Odwołanie trafiło w końcu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. W uzasadnieniu korzystnego dla Radzynia wyroku sąd stwierdził, że Sosnowski nie miał prawa ujawniać treści uzasadnienia odrzucenia wniosku do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Sędziowie przytaczają także kolejne przykłady naruszania prawa przez Sosnowskiego, który – zdaniem sądu – „ujawnił dalszą perspektywę  dla złożonego projektu, wskazując na rozstrzygniecie sprawy w procedurze sądowej”. W uzasadnieniu wyroku Sąd zwraca też uwagę na złamanie zasady równego traktowania  wszystkich beneficjentów pomocy, zakazu jakiegokolwiek faworyzowania lub dyskryminowania niektórych z nich.

Teraz wiosek Radzynia Podlaskiego zostanie rozpatrzony ponownie.

– Wyrażamy nadzieję, że ponowna ocena tego wniosku będzie przede wszystkim zgodna z prawem i zgodna z zasadami życia społecznego – stwierdził burmistrz Jerzy Rębek.

Senator Grzegorz Bierecki pogratulował Rębkowi wytrwałości i zwycięstwa a mieszkańcom Radzynia Podlaskiego tak dobrego obrońcy.

– Pan burmistrz walczył bowiem dla miasta Radzyń Podlaski, a nie dla swojego interesu – podkreślił senator Bierecki, dodając, że uzasadnienie wyroku WSA jest druzgocące dla poprzedniego zarządu województwa a szczególnie dla poprzedniego, peeselowskiego marszałka Sławomira Sosnowskiego.

– Nie tylko naruszył on zasadę bezstronności urzędnika administracji publicznej, ale także w jakiejś zapiekłości trwał w tym uporze – stwierdził Bierecki, przypominając, że jeszcze po przegranych przez PSL wyborach Sosnowski podjął decyzję o ponownym odrzuceniu wniosku miasta. Senator dodawał, że mieszkańcy Radzynia i powiatu radzyńskiego dokonali jesienią zeszłego roku politycznej oceny Sosnowskiego i jego formacji – była ona negatywna i miała na to wpływ także sprawa z pałacem.

– Miejmy nadzieję, że niebawem będziemy mieli w Radzyniu piękny, odnowiony pałac, piękne centrum miasta. Radzyń na to zasługuje – puentował senator Grzegorz Bierecki.

– Mam nadzieję, ze przyszłość Pałacu będzie się rysować wyłącznie optymistycznie, że złe praktyki które miały miejsce za czasów pana marszałka Sosnowskiego już nigdy się nie powtórzą – mówił poseł Janusz Szewczak, według którego kierowane przez polityka PSL władze samorządowe „wolały naruszyć prawo niż dać szansę na prawdziwy rozkwit perły”, jaką jest Pałac Potockich.

Wicewojewoda Robert Gmitruczuk nawiązał z kolei do wielkiej inwestycji, wdrażanej sukcesywnie przez rząd PiS, jaką jest budowa wielkiej trasy północ-południe Via Carpatia.

– Jednym z efektów uruchomienia tej trasy będzie zwiększenie ruchu turystycznego w naszym regionie. Takie perły, jak właśnie pałac w Radzyniu, pałac w Kozłowce czy Białymstoku są dowodem na wspaniałe dziedzictwo wschodniej Polski, na wspaniałą historię regionu, którą potrafimy dobrze pokazać. Nawet wbrew niektórym działaniom poprzedników – powiedział Gmitruczuk.

Wicemarszałek Dariusz Stefaniuk zapowiedział szybkie rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie radzyńskiej inwestycji.

– Od zarządu województwa, instytucji dzielącej unijne pieniądze służące rozwojowi regionu, należy oczekiwać rzetelności, bezstronności i obiektywizmu. Sąd stwierdził, że poprzedni zarząd o tym zapomniał. Ja mogę zagwarantować, że my będziemy się tymi wartościami kierować – marszałek Dariusz Stefaniuk.