20 lat naszego samorządu. Czy spełnił oczekiwania?

W 2019 roku obchodzimy jubileusz 20-lecia działalności wojewódzkich i powiatowych samorządów terytorialnych. Na ten rok przypada również jubileusz 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na „Samorządowe Forum Województwa Lubelskiego” zaproszeni będą przedstawiciele samorządu województwa lubelskiego, wszyscy marszałkowie oraz starostowie tworzący historię i rozwój Lubelszczyzny w ostatnim 20-leciu. A także wójtowie, burmistrzowie i prezydenci obecnej kadencji oraz przedstawiciele środowisk naukowych i gospodarczych.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się dziś konferencja prasowa poświęcona ww. forum:

– To jak oceniamy samorządy i jak one funkcjonują w Polsce porozmawiamy podczas forum samorządowego, na które serdecznie Państwa zapraszam. Odpowiemy na pytanie czy samorząd spełnił oczekiwania i czy naprawdę wpisał się w mapę instytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku obchodzimy również 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zależy nam na tym, aby pokazać, że Unia jest dla państwa polskiego i samorządu bardzo ważnym elementem naszej historii. – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W konferencji uczestniczyła również Poseł na Sejm RP Elżbieta Kruk, która podkreśliła szczególny charakterem i czas tego wydarzenia.

– 15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej zbiega się z 450-leciem Unii Lubelskiej. Warto przy tej okazji przypomnieć piękne przesłanie Papieża Polaka Jana Pawła II czyli „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Jestem przekonana, że będzie to dobry moment, aby porozmawiać nie tylko o ogromnych korzyściach płynących z naszego członkostwa w Unii, ale także o tym jak widzimy jej przyszłość w najbliższych latach. Dodam, że w ramach świętowania planujemy zorganizować w całym kraju pikniki europejskie. Jeden z nich z udziałem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy odbędzie się 1 maja w Puławach. – zapewniła poseł Elżbieta Kruk.

„Samorządowe Forum Województwa Lubelskiego” to doskonała okazja podsumowania dotychczasowej działalności samorządów naszego województwa dodał jeden z organizatorów, Starosta Lubelski Zdzisław Antoń.

 – Pamiętam, że w 1998 roku zostałem dyrektorem generalnym Urzędu Wojewódzkiego i wdrażałem tę reformę w województwie. Stworzenie tych dwóch dodatkowych szczebli samorządu przyczyniło się do tego, że Polska, wierzcie mi Państwo, wygląda inaczej. To wszystko zdaje egzamin i z tego trzeba się cieszyć. – podkreślił starosta Zdzisław Antoń.

 Program „Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego”:

10:00-11:00 Msza Święta w intencji pracowników samorządowych (Archikatedra Lubelska).

11:00-12:00 Przemarsz Pocztów Sztandarowych z delegacjami (z Archikatedry do Centrum Spotkania Kultur).

12:00-12:30 Rejestracja gości (Centrum Spotkania Kultur).

12:30-13:00 Uroczyste powitanie gości oraz przemówienia okolicznościowe.

13:00-13:30 Wystąpienie gościa specjalnego (Przedstawiciel Rządu RP).

13:30-14:10 Panel I „20 lat Samorządu Powiatowego” (z udziałem zaproszonych ekspertów i gości).

14:10-14:50 Panel II „15 lat Polski w Unii Europejskiej” (z udziałem zaproszonych ekspertów i gości).

15:00-16:00 Obiad.

16:00-16:45 Panel III „Innowacyjny Samorząd – Samorząd Przyszłości” (z udziałem ekspertów i gości).

17:00-17:45 Gala Samorządowa (uroczyste wręczenie okolicznościowych dyplomów).

18.00-20.00 Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej oraz zaproszonych Solistów.