Prawdziwe piękno podlaskiej kultury

Uhonorowani Ludowym Oskarem Lubelszczyzny zostali  seniorzy z Klubu Kultury „Piast” w Białej Podlaskiej:

Zofia Cholewińska za wiersz  Marianny Kołodziuk „Lecą ptaki”. Dodatkowo Pani Zofia jako jedyna otrzymała również nagrodę specjalną konkursu.

Renata Marczuk za własnego autorstwa „Opowieść wspomnieniową po chachłacku”

Opiekunem grupy jest Danuta Harasimiuk.

GRATULUJEMY!!!