Gratka dla nauczycieli i uczniów. Rusza wyprawa na Planetę Energii

Planeta Energii to autorski program edukacyjny Grupy Energa, który powstał z myślą o najmłodszych. Jego celem jest propagowanie wiedzy o energii elektrycznej oraz odpowiedzialnym i bezpiecznym korzystaniu z prądu. W ramach programu dzieci dowiadują się, czym jest prąd i skąd się bierze oraz jakie są źródła energii. Poznają też zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz prawidłowego zachowania się w pobliżu obiektów energetycznych. Uczą się także, jak racjonalnie i przyjaźnie dla środowiska korzystać z energii elektrycznej.

Grupa Energa realizuje swój sztandarowy program edukacyjny już od 9 lat. W 2018 roku przeszedł on gruntowną przebudowę. Aby docierać do jak najszerszego grona dzieci, rodziców i nauczycieli, ideę wędrownego miasteczka, odwiedzającego ograniczoną liczbę miejscowości, zastąpiła ogólnodostępna platforma internetowa. Dzieci mogą na niej wziąć udział w interaktywnej przygodzie sympatycznych Energoludków i ekipy ratunkowej z Ziemi, wspólnie poszukujących baterii wiedzy, aby przywrócić Planecie Energii zasilanie utracone w skutek kosmicznej katastrofy. Wszystkiemu towarzyszy konkurs na najciekawsze sprawozdanie z realizacji lekcji o energii oraz działanie dodatkowe, dotyczące jednego ze wskazanych tematów. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, w tym m. in. wizyta dr Tomasza Rożka, ambasadora programu, fizyka i znanego popularyzatora nauki.

W tym roku organizatorzy chcą szczególną uwagę poświęcić właśnie nauczycielom. Oprócz już dostępnych i zaktualizowanych na okoliczność IX edycji materiałów dostępnych na stronie www.planetaenergii.pl, mają też niespodziankę – wychowawcy zwycięskich i wyróżnionych klas we wrześniu zostaną zaproszeni do Gdańska na dwudniowe warsztaty pod nazwą „Akademia Planety Energii”.

– Jednym z głównych czynników wpływającym na jakość nauczania jest właściwy przekaz do i odbiór informacji od ucznia. Dlatego podczas warsztatów chcemy podzielić się z nimi praktycznymi metodami atrakcyjnego przekazywania wiedzy o abstrakcyjnych dla dziecka tematach. Oprócz solidnej dawki wiedzy i umiejętności 25 nauczycieli, laureatów nagród głównych i dodatkowych oraz wyróżnień tegorocznej edycji Planety, otrzyma także materiały dydaktyczne i certyfikat ukończenia Akademii Planety Energii – podkreśla ambasador programu Planeta Energii, dr Tomasz Rożek.

Na Planecie Energii każdy jest zwycięzcą

IX edycji programu towarzyszy konkurs na najciekawsze sprawozdania z lekcji i działania dodatkowe dotyczące jednego z tematów, którym poświęcone są poszczególne krainy wirtualnej Planety Energii (np. oszczędzanie prądu czy elektrośmieci). Organizatorzy nie narzucają żadnych ograniczeń co do formy czy treści prac. Liczy się przede wszystkim kreatywność w przekazywaniu ważnej i potrzebnej każdemu wiedzy.

Na klasy, które przygotują trzy najlepsze sprawozdania, czekają atrakcyjne nagrody główne: oprócz zaproszeń dla wychowawców klas do udziału w wspomnianej Akademii Planety Energii wręczone zostaną czeki na 10 tys. zł do wykorzystania na cele edukacyjne, lekcja poprowadzona przez dr Tomasza Rożka, zestaw nagród rzeczowych dla każdego z uczniów. Wśród biorących udział w konkursie klas organizatorzy wyłonią też laureatów nagród dodatkowych i wyróżnień.

Warunkiem udziału w konkursie jest rejestracja na platformie Planety Energii, a dla już zarejestrowanych zgłoszenie udziału w konkursie poprzez adres e-mail konkurs@planetaenergii.pl. Warto to zrobić, ponieważ niezależnie od ostatecznych wyników konkursu, każda zarejestrowana klasa, która złoży w terminie sprawozdanie z działań konkursowych, otrzyma nagrody gwarantowane: zestaw atrakcyjnych gadżetów dla każdego dziecka oraz certyfikaty uczestnictwa w programie.

Na rejestrację klas i nadesłanie sprawozdań organizatorzy czekają do 27 maja 2019 roku.