Nasi emeryci to tytani pracy

Coraz więcej emerytów pracuje

W grudniu 2018 roku pracowało 747,2 tys. emerytów. W ciągu ostatnich czterech lat liczba dorabiających do świadczeń wzrosła o 30 procent. Mowa tu o osobach, które mają prawo do emerytury w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jednocześnie opłacają składkę zdrowotną z innego tytułu, np. umowy o pracę, umowy-zlecenia, czy prowadzenia własnej firmy. – Na tle Unii Europejskiej Polska ma obecnie jedną z najniższych (3,5 proc.) stopę bezrobocia, ale nadal jesteśmy krajem o jednym z najniższych wskaźników zatrudnienia, zwłaszcza wśród osób starszych. Dlatego podejmowanie pracy przez emerytów należy ocenić jako bardzo pozytywne zjawisko – komentuje główny ekonomista ZUS dr Paweł Wojciechowski. Do emerytur dorabia więcej kobiet (56 proc.) niż mężczyzn (44 proc.). Przewaga pracujących kobiet może wynikać z tego, że o kilka lat wcześniej uzyskują prawo do emerytury. – Kobiety, mając niższe świadczenia niż mężczyźni m.in. z powodu niższych zarobków, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat wieku emerytalnego, mają większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów – dodaje dr Wojciechowski.

Jakie umowy wybierają emeryci?

Najwięcej emerytów jest zatrudnionych na umowę o pracę (39,2 proc.), co czwarty ma umowę-zlecenia, a aż 29,2 proc. prowadzi jednoosobowe firmy. Dane ZUS pokazują, że emeryci decydują się na własną działalność gospodarczą częściej niż ich młodsi koledzy. Wynika to prawdopodobnie z korzystnych zasad łączenia emerytury z prowadzeniem firmy. Przedsiębiorca-emeryt obowiązkowo opłaca wyłącznie składkę zdrowotną, a składki na ubezpieczenia społeczne są dla niego dobrowolne. Tymczasem przedsiębiorca, który nie ma prawa do emerytury, w większości przypadków obowiązkowo opłaca także składki społeczne.

""

Pracujący emeryci w woj. lubelskim

W województwie lubelskim do emerytury z ZUS dorabia 27,9 tys. osób. Patrząc na ogół osób aktywnych na lubelskim rynku pracy, emeryci stanowią wśród nich około 5 procent.

W grupie emerytów z naszego regionu pracuje 101 osób w przeliczeniu na tysiąc emerytów. To poniżej średniej, która dla Polski wynosi 131 pracujących na każdy tysiąc emerytów. W mniejszym stopniu aktywni zawodowo są tylko seniorzy z województw: podkarpackiego (82 pracujących na 1000) i świętokrzyskiego (95 pracujących na 1000).

Najwięcej emerytów w woj. lubelskim pracuje w następujących sekcjach gospodarki:

  • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 16,5%,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 15,2%,
  • przetwórstwo przemysłowe – 9,5%,
  • edukacja – 8,9%.