Piękne i wzruszające życzenia świąteczne od Beaty Mazurek i wojewody

 – Życzę, abyście wraz ze swoimi rodzinami przeżywali całe Triduum Paschalne w sposób, aby w czwartek towarzyszyła wam wielka, prawdziwa i odpowiedzialna miłość, w piątek głęboka wiara, w sobotę autentyczna nadzieja, a w niedzielę, aby towarzyszył wam wybuch prawdziwej radości. Życzę, aby ta radość wielkanocnego poranka towarzyszyła  przez cały rok 2019 – dodał wojewoda.

W spotkaniu udział wzięli m.in. metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, abp Abel, kanclerz kurii metropolitalnej a jednocześnie duszpasterz pracowników urzędów i instytucji państwowych i samorządowych ks. Krzysztof Kwiatkowski, wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk a także dyrektor generalny LUW Agata Grula. Obecni byli również  posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz województwa lubelskiego, miasta Lublin, władz samorządowych, administracji zespolonej i niezespolonej, przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, pracodawców i związków zawodowych, wojska, służb mundurowych, władz uczelni wyższych z Lublina, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, rad i organów pomocniczych działających przy wojewodzie lubelskim,  konsul generalny Ukrainy w Lublinie,  kombatanci, weterani walk o niepodległość Polski, konsultanci wojewódzcy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego.

 – Wielkanoc to święta radosne. To święta, które dają nadzieję. Ja życzę państwu tej nadziei, pogody, radości. Niech te święta będą czasem, w którym zapanuje radość, pokój i pojednanie. Niech Pan Jezus wam towarzyszy nie tylko w Wielkanoc, ale zawsze – mówiła wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek.

 Pokarmy świąteczne, którymi dzielili się zebrani goście pobłogosławili  abp Budzik i abp Abel. – Wczoraj Europa uświadomiła sobie, że ma korzenie chrześcijańskie. Czasami trzeba coś stracić, żeby uświadomić sobie wartość tego, co się posiada. Święta wielkanocne zwycięstwa Chrystusa nad przemijaniem, cierpieniem i śmiercią niech będą dla nas źródłem optymizmu. Abyśmy pamiętali, że z największego nieszczęścia możemy się podnieść w mocy Bożego Ducha, który jest pierwszym darem zmartwychwstałego Chrystusa. Z każdego nieszczęścia możemy się podnieść, z każdego kryzysu i grzechu. Niech ta świadomość będzie dla nas źródłem optymizmu, abyśmy mogli tym duchem Zmartwychwstałego, służyć Ojczyźnie, Kościołowi, rodzinie i całej ludzkiej wspólnocie – powiedział abp Budzik.