Dodatkowa emerytura już pewna. Prezydent podpisał ustawę!

To moment wielkiej radości i satysfakcji, że ten kolejny element polityki ukierunkowanej na działania prospołeczne i prosocjalne możemy dzisiaj zrealizować w Pałacu Prezydenckim, jako ostatni element procesu legislacyjnego przed publikacją ustawy — powiedział prezydent Andrzej Duda, podpisując popartą przez Sejm i Senat rządową ustawę.

Niebagatelna kwota

Andrzej Duda wskazał, że dzięki nowej regulacji budżety wszystkich polskich emerytów i rencistów zasilone zostaną dodatkową kwotą.

– To jest jednorazowe świadczenie skierowane do prawie 10 mln Polaków, ludzi, którzy w znakomitej większości liczą pieniądze do końca miesiąca i nie mają rewelacyjnej sytuacji materialnej. To kwota niebagatelna, która z pewnością pozwoli zaspokoić wiele potrzeb – dodał prezydent.

Większość świadczeń będzie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą (część osób świadczenie może otrzymać już w kwietniu, ponieważ 1 maja, który jest terminem wypłaty niektórych świadczeń, to dzień wolny od pracy). Niektóre świadczenia rolnicze są wypłacane raz na kwartał i w takich przypadkach świadczeniobiorcy „Emeryturę plus” otrzymają w czerwcu.

Polacy popierają

Jak program Emerytura+ oceniają Polacy? Specjalnie dla portalu wPolityce.pl zbadała to pracownia Social Changes. Wyniki są zaskakujące – pomimo ogromnych ataków ze strony opozycji, prób wyszydzania, pomysł wsparcia grupy seniorów, przez lata dyskryminowanej, został przyjęty jednoznacznie pozytywnie. Popiera go aż 81 procent Polaków. Nie popiera – jedynie 19 procent.

 

888 złotych netto

Kwota, jaką otrzyma każdy emeryt i rencista wynosi dokładnie 1100 złotych brutto. Po odliczeniu podatku zostaje 888, 25 zł netto („na rękę”). Jak szacują urzędnicy Ministerstwa Rodziny Pracy i Pomocy Socjalnej obejmie on ponad 9,8 mln świadczeniobiorców. Eksperci wyliczyli, że całościowy koszt sfinansowania tak zwanej „trzynastki” dla emerytów wyniesie w tym roku około 11 mld zł.

Dostaną wszyscy

Dodatkową emeryturę otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę.

Darmowe leki z sukcesem

Najwyższa Izba Kontroli nie ma wątpliwości: wdrożony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości program „Leki 75 plus” poprawił dostęp seniorów do leków. W budżetach domowych emerytów zauważalny był spadek wydatków na leki – w sumie Polacy zaoszczędzili na tym do tej pory ok. 1,4 mld złotych. Przepis zapewniający bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75. roku życia obowiązuje od 1 września 2016 roku.