Maturzyści z międzyrzeckiego Ekonomika zakończyli rok szkolny

 – Drodzy abiturienci, nie tak dawno, 100 dni temu, mieliśmy wspaniałą, szampańską studniówkę. To już minęło. Przed wami niezwykłe wydarzenie. Przed wami brama, po łacinie „porta”, miejsce, z którego startujecie. Miejsce, które pokazuje wam kierunek. Tą bramą jest matura, czyli możliwość wyboru drogi na przyszłość kiedy opuścicie bramy tej szkoły. Kiedy ruszycie w świat za marzeniami, za tym, co chcecie realizować pamiętajcie to, czego nauczyliście się w tej wspaniałej szkole, do której osobiście mam ogromny sentyment, gdzie są znakomici nauczyciele i wspaniały dyrektor – człowiek który bardzo perspektywicznie was uczył, kształtował i kształcił – powiedział wicewojewoda.

Nawiązując do wiersza A. Puszkina „Więzień”, wicewojewoda Gmitruczuk dodał:   Jesteście jak poetyckie ptaki wolności wam lecieć tam trzeba, gdzie góra nad chmurą bieleje wśród nieba, gdzie sinych mórz brzegi  dal kryje i mgła, gdzie wichry jedynie hulają i wy! Życzę, aby te wichry, które was pochłonęły, te zdolności, pasje i zainteresowania zawiodły was na sam szczyt. Życzę również powodzenia na tym najważniejszym egzaminie, egzaminie maturalnym – waszej drodze i bramie ku przyszłości i proszę, pamiętajcie o waszej Alma Mater – matce szkole karmicielce. Tej, która przed wami torowała podwoje i która przygotowała was, już pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej do tego, żeby sięgać gwiazd – zakończył.

Podczas uroczystego zakończenia roku książkami nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie, laureaci konkursów pozaszkolnych oraz  uczniowie angażujący się w życie szkoły. Zegarki otrzymali uczniowie ze 100 procentową frekwencją. Nagród było ponad 80 a gratulacji i podziękowań jeszcze więcej. Klasy trzecie wręczyły swoim kolegom drobny upominek oraz zadedykowały piosenkę. Absolwenci kwiatami podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom.