Rekordowe środki na modernizację dróg w naszym województwie. Wielkie pieniądze dla naszego regionu

Celem programu Funduszu Dróg Samorządowych jest budowa nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Środki z FDS zostaną przekazane na drogi powiatowe i gminne, mosty, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne o znaczeniu obronnym. To największe w historii wsparcie rządowe na modernizację i budowę dróg lokalnych.

– Nasza dzisiejsza odprawa to świadectwo wiarygodności, gdzie przechodzimy od słów do czynów. Dziękuję, że do tego momentu dzisiaj dochodzi. To ukoronowanie i podkreślenie tego, na czym nam zależało – programu Fundusz Dróg Samorządowych, który ma zmienić obraz polskich powiatów i gmin, zwłaszcza tych, które były na uboczu – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Od 17 listopada 2015 roku podpisano umowy na 1 119 km dróg krajowych o wartości 47 mld zł. Obecnie w realizacji znajduje się 112 zadań o łącznej długości 1419, 5 km i wartości 56, 3 mld zł.

W ramach FDS w 2019 roku dofinansowane zostaną samorządowe zadania jednoroczne i wieloletnie na kwotę ok. 6 mld zł. Dofinansowanie dla województwa lubelskiego na rok 2019 wyniesie 531 290 036, 30 zł.

– To nasza odpowiedź na spowolnienie gospodarcze na całym świecie – podłączamy do krwiobiegu gospodarczego w Polsce te miejscowości, które miały utrudniony dostęp. Chcemy połączyć zgodnie z naszą filozofią rozwoju miejscowości, tereny wiejskie do głównych miast, gdzie łatwiej jest świadczyć usługi. Potrzebujemy dobrych połączeń komunikacyjnych i tego dotyczy ten program. To program środków państwowych, które będziemy realizować we współpracy z samorządami, które sygnalizują nam swoje potrzeby. Bierzemy rozbieg gospodarczy i będziemy starali się dogonić państwa o europejskiej jakości życia. Ten program służy temu, by życie Polaków było na poziomie europejskim. Rozbudowa dróg samorządowych jest też bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa. To nie tylko ekonomia i liczby. To drogi, które przemierzają codziennie Polacy. Dlatego zależy nam na tym, by wygoda i bezpieczeństwo były zapewnione – dodał premier.

Obecny na spotkaniu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker podziękował w imieniu ministra Joachima Brudzińskiego wojewodom oraz ich współpracownikom za zaangażowanie przy realizacji programu Fundusz Dróg Samorządowych.

– Gdyby nie ich sprawność działania program nie mógłby być realizowany na taką skalę – przyznał Szefernaker. Jednocześnie zaapelował do wszystkich samorządowców. – Na realizację programu przeznaczamy 6 mld zł rocznie nie zmarnujmy tej szansy. Składajmy wnioski, realizujmy drogi na potrzeby mieszkańców w państwa gminach.

Wojewoda lubelski podpisał dziś również porozumienie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem dotyczące przekazania środków na potrzeby FDS dla województwa lubelskiego. Oznacza to, że w przyszłym tygodniu podpisane zostaną umowy z samorządami, które złożyły wnioski o dofinansowanie zadań jesienią ubr. roku, jeszcze w ramach obowiązującego wówczas Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.