Czapliniec w Uroczysku Feliksówka

Rezerwat zajmuje tereny leśne o powierzchni 15,67 ha. Położony jest w sąsiedztwie drogi prowadzącej z Sitna do Olszewnicy (gm. Borki). Aby do niego dotrzeć należy 1,3 km za pierwszą z wymienionych miejscowości, przy skraju lasu, odbić w prawo. Po przejechaniu drogą gruntową 500 m dojedziemy do południowo-zachodniego krańca rezerwatu. Ma on kształt prostokąta. Jego zachodni bok stanowi naturalną granicę pomiędzy gminami Borki i Radzyń Podlaski.

Według aktu powołującego przedmiotem ochrony w rezerwacie jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, miejsca lęgowego czapli siwej (Ardea cinerea). Jest to gatunek występujący głównie w Europie, Azji i Afryce. Do 1980 r. znajdowało się tutaj blisko 80 gniazd. Niestety, przeprowadzone w latach osiemdziesiątych w części rezerwatu żywicowanie było prawdopodobnie przyczyną przeniesienia się kolonii do przyległych lasów prywatnych. Z czasem gatunek całkowicie wyemigrował z tego terenu.

Obecnie rezerwat „Czapliniec w Uroczysku Feliksówka” stanowi jednopiętrowy drzewostan sosnowy w wieku ok. 180 lat. Ma on gęsty podszyt, w którym dominują następujące gatunki drzew: grab, dąb, jabłoń płonka, jarzębina i bez czarny. W warstwie krzewów obficie występują: malina, leszczyna, jeżyna oraz trzmielina brodawkowata. Zaobserwujemy tutaj też bogate runo z konwalijką dwulistną, gwiazdnicami, konwalią majową, zawilcami gajowymi oraz żółtymi, pięciornikiem białym, dąbrówką rozłogową, szczawikiem zajęczym oraz wieloma innymi gatunkami. O wyjątkowości rezerwatu świadczy też to, że występuje tutaj największe zagęszczenie ptaków (190 par, 36 gatunków) w porównaniu z innymi tego typu biotopami.