Piękne słowa wicewojewody: państwo jesteście dla dzieci skrzywdzonych przez los oparciem

Jak istotna jest rola rodzin zastępczych mogli przekonać się uczestnicy debaty „Dlaczego rodzina zastępcza?”, która odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Głównym organizatorem spotkania był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, a swoim patronatem objęła ją para prezydencka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych do spraw rodzin. Najliczniejszą grupę stanowili członkowie rodzin zastępczych.

Przysłowia są mądrością narodu, a jedno z najstarszych mówi o wartości rodziny. Mówi o tym, ze rodzina jest najcenniejsza. Na początku ta, w której się rodzimy, a później ta, którą tworzymy. W zdecydowanej większości polskie rodziny to model tradycyjny: mama, tato i dzieci. Taki model jest najlepszym sposobem wychowania, przygotowania do życia kolejnych pokoleń. Ale są również sytuacje wyjątkowe, spowodowane nieraz zawinieniem tych, którzy dają życie, ale również sytuacjami niezależnymi od rodziców – powiedział wicewojewoda podczas debaty.

Nawiązując do symbolicznego portretu dziecka, które tęskniąc za zamordowanymi rodzicami, kładzie się ma miejscu, gdzie widnieje narysowana postać matki, wicewojewoda dodał: Ten symboliczny gest małej dziewczynki pokazuje, jak wielkie jest przywiązanie dziecka do rodzica, zarówno tego biologicznego, jak i tego, który podejmuje się trudu wychowania dzieci.

Cytując fragment wiersza „Pożegnanie” A. Puszkina, powiedział: Ostatni raz twą postać miłą ważę się myślą tulić dziś i wskrzeszać sny serdeczną siłą.” Państwo jesteście tymi osobami, które umożliwiają dzieciom wskrzeszać te sny, sny o bezpieczeństwie, o rodzinnym cieple, o tym ze nawet osoby, które są w jakiś sposób skrzywdzone mogą czuć się u siebie, wśród najbliższych. Czuć ciepło, rodzinną radość i za to dziękuję. Dziękuję panu marszałkowi za to, że podjął się trudu organizacji tak ważnego spotkania. Dlaczego rodzina zastępcza? Bo właśnie państwo jesteście dla dzieci skrzywdzonych przez los oparciem. Wkładacie wiele serca w to, by tym dzieciom pomóc, kształcić je i wychowywać według tradycyjnych wzorców. Cieszę się, że ta konferencja pod patronatem pary prezydenckiej jest organizowana tutaj w urzędzie wojewódzkim. Najważniejsza jest miłość i za tą miłość, która okazujecie swoim dzieciom, które przyjmujecie do rodziny, bardzo dziękuję – zakończył.

Podczas wydarzenia rodzice zastępczy otrzymali wyróżnienia, a formacja tańca towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA zatańczyła walca angielskiego. Następnie odbył się panel dyskusyjny, podczas którego rozmawiano m.in. na temat psychologicznych aspektów opieki nad dziećmi pozbawionymi rodziny biologicznej.