Polska Wschodnia bliżej. Nowoczesna infrastruktura drogowa i komunikacja miejska

– Polska Wschodnia staje się coraz bardziej spójna i dostępna transportowo. Nasze inwestycje drogowe służą mieszkańcom i lokalnemu biznesowi. Płynące z nich korzyści doceniają też goście, turyści i coraz liczniejsi inwestorzy – mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.