Nowy program Platformy Obywatelskiej to plany szkodliwe dla Polski

– To nie jest decentralizacja tylko dekompozycja państwa. W samym pojęciu „decentralizacji” nie ma nic złego. Decentralizacja polega na tym, że stosuje się w praktyce zasadę pomocniczości. To, co mogą zrobić niższe struktury, to nie powinny robić tego struktury wyższe, jest to na bazie katolickiej nauki społecznej. Natomiast to, co proponuje Platforma Obywatelska czy eksperci, którzy podobno dla PO wykonali prace programowe, to jest dekompozycja państwa. To jest uczynienie z państwa, które dzisiaj jest państwem jednolitym – państwa federalnego, a wręcz rozbicia dzielnicowego. W tych pomysłach brakuje jeszcze tylko tyle, żeby przekazać również obronę narodową do poszczególnych województw. Jest to działanie absolutnie antypaństwowe – mówił na antenie Radia Maryja wojewoda.

– Federacja i luźne związki poszczególnych regionów w ramach jednego państwa ma rację bytu tylko w tych państwach, gdzie mamy do czynienia z dużych zróżnicowaniem społecznym, narodowościowym. Choćby w Szwajcarii są kantony niemieckie, francuskie, włoskie. Polska jest krajem jednolitym narodowościowo. U nas federacja nie ma najmniejszego sensu, jest w ogóle nieracjonalna. Po co wprowadza się bardzo mocna federację? Po to, żeby doprowadzić do dekompozycji państwa. To rewolucja polegająca na dekompozycji państwa i rozbicia Polski niemalże na Polskę dzielnicową. My rewolucji ustrojowej nie potrzebujemy. Dekompozycja jest po to, aby zakonserwować swoją władzę tam, gdzie ją jeszcze posiadają. To działanie absolutnie szkodliwe dla państwa. My potrzebujemy stabilizacji, spokojnego, zdroworozsądkowego rozwoju w ramach państwa jednolitego, a nie rewolucji, którą proponują ludzie z Platformy i ich eksperci – przekonuje wojewoda Czarnek.

– To po to, aby zakonserwować swoją władzę na poziomie regionów. Wprost mówią o tym ci, którzy popierają lewicową i platformerską stronę sceny politycznej, że jest Polska prozachodnia, europejska, zaściankowa – mówi się o Polsce wschodniej. Polska jest jedna. A to, co próbują zrobić, to dekompozycja po to, żeby zakonserwować swoją władzę tam, gdzie ją jeszcze posiadają. To działanie szkodliwe dla państwa – dodaje Czarnek.

Wojewoda odniósł się też do pomysłów likwidacji urzędów wojewódzkich. – Jeśli nie byłoby urzędu wojewody, nie byłoby koordynacji działania służb i działań antypowodziowych na terenie województwa. Nie byłoby stabilnej i całościowej polityki przeciwpowodziowej. Ona jest, dlatego, że czuwa nad tym państwo. Gdyby to było w ramach zdekomponowanego państwa, które proponują eksperci PO to pewnie nikt by się nie martwił, że woda wypływa z Podkarpacia na Lubelszczyznę, bo przecież są odrębne regiony w ramach jakiegoś państwa federacyjnego. To jest przeciwko bezpieczeństwu Polaków – przypomniał Czarnek.

Wojewoda przypomniał w tym kontekście, że do jego kompetencji należą m.in.: zapewnianie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego.