Piękny gest dzieci z Kodnia. Kolejny raz pomogły chorym maluchom

Głównym organizatorem akcji jest Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zaś liderem organizacyjnym- Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im K.Wielkiego w Lublinie.

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia funkcjonuje od 1997 roku i jest jedynym w Polsce południowo-wschodniej domowym hospicjum dla dzieci. Zostało powołane, aby objąć domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. Założycielem i Prezesem Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie jest Ojciec dr Filip Leszek Buczyński- zakonnik,

franciszkanin, psychoterapeuta. Hospicjum w ramach promocji prowadzi szkolenia oraz badania w dziedzinie opieki paliatywnej w pediatrii, a także działalność wydawniczą. Do opieki paliatywnej kierowane są osoby z określonymi chorobami nieuleczalnymi, postępującymi i ograniczającymi życie. Opieka paliatywna obejmuje osobę chorego i jego rodzinę. Dąży do zapewnienia chorym możliwie najwyższej jakości życia, przy pełnej uwagi trosce o zachowanie godności i szacunku do pacjentów oraz ich bliskich. Polega na wszechstronnym działaniu. Głównym celem jest tu niesienie ulgi w cierpieniu ciała i duszy.

Celem przedsięwzięcia ,,Twój Dar Serca dla Hospicjum” jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka. Rokrocznie przy okazji rozmaitych wydarzeń artystycznych, kulturalnych, kiermaszów, uczniowie z wielu szkół na Lubelszczyźnie kwestują, aby wspomóc swoich rówieśników – podopiecznych lubelskiego hospicjum.

ZPO w Kodniu co roku włącza się do tej szlachetnej akcji.

W ramach akcji uczniowie zorganizowali szereg działań oraz Koncert Charytatywny

Koncert został  przygotowany przez uczniów kl.7 a – wolontariuszy grupy ,,Pomocna Dłoń” pod opieką p.T.Filipek.

Gościem specjalnym uroczystości  był o. dr Filip Leszek Buczyński, który przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawiał sylwetki dzieci- podopiecznych hospicjum. Każda osoba- to oddzielna historia zarówno dziecka jak i całej rodziny- ich smutki ale też radości, z tego że ta mała istota zagościła w ich domu i mogli z nią dzielić lata, miesiące, tygodnie a czasami tylko dni czy godziny… Opowiedział o funkcjonowaniu zarówno domowego jak również stacjonarnego hospicjum dla dzieci, które świadczy bezpłatną, całodobową pomoc nieuleczalnie chorym w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i duchowej. Uczniowie zobaczyli jak wolontariusze spełniają marzenia osób przebywających w hospicjum, jak sami mogą uczestniczyć w spełnianiu tych marzeń.

Następnie rozpoczął się koncert ,,Mam talent”, w czasie którego uczniowie naszej placówki zaprezentowali swoje zdolności muzyczne, sceniczne oraz  plastyczne.

Wystąpił  również chór szkolny pod opieką  R Hasiewicz  przedstawiający mini koncert

Gościem szkolnego koncertu charytatywny byli pensjonariusze  Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach. Placówka ta wcześniej wyraziła chęć współpracy i w swoim ośrodku również zbierała pieniądze do puszki.

W  koncercie  uczestniczyli również podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej  i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zaangażowanych rodziców na czele z przewodniczącym H. Sacharczukiem.

Finalizując akcję, została powołana komisja, która zajęła się podliczeniem pieniędzy z puszki  i przekazaniem ich na konto hospicjum. Zebrane środki finansowe w kwocie 1188,48 zł hospicjum przeznaczy na: zakup leków, środków higienicznych, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego , naprawę  i zakup części zamiennych do tego sprzętu oraz pomoc socjalną dla chorych dzieci i ich rodzin.

Oprócz tej akcji przez cały rok w ramach ,,Zakręconej Akcji”  J.Hernik  zbiera nakrętki przynoszone przez uczniów a następnie przekazuje je do Hospicjum.

Dnia 4 czerwca 2019 r. najbardziej zaangażowani uczniowie wzięli udział w podsumowaniu XI edycji akcji ,,Twój Dar Serca Dla Hospicjum”. Wydarzenie to miało miejsce w Lublinie w sali widowiskowej Fundacji Dantis.

Finał XI edycji akcji  uświetniły występy  artystów muzycznych i tanecznych oraz pokaz iluzjonisty.

Jak co roku akcja odbyła się pod patronatem lubelskiego kuratora Teresy Misiuk oraz wojewody Przemysława Czarnka