Doceniono walczących o kulturę naszego regionu

W dziesiątej edycji tego święta udział wzięli m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, p.o kierownika filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej, Dariusz Litwiniuk, kurator oświaty Delegatura w Białej Podlaskiej Małgorzata Kiec oraz wójtowie gmin powiatu bialskiego. Gospodarzami wydarzenia byli starosta bialski Mariusz Filipiuk wraz ze swoim zastępcą Januszem Skólimowskim oraz wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz.

Wicewojewoda nawiązując do pochodzącego z łaciny słowa „cultus”, powiedział: Kultura to słowo wywodzące się z łaciny, oznaczające tyle co uprawiać, pielęgnować, a taka chwila jak dziś, szczególny dzień, to zwieńczenie tej uprawy, którą państwo dokonujecie każdego dnia przez 365 dni w roku. To jest szczególna chwila, kiedy zostajecie państwo docenieni, za to, co jest esencją nas wszystkich: Podlasiaków, Polesiaków, mieszkańców Lubelszczyzny – podkreślił.

-Kardynał Stefan Wyszyński, który był silnie związany z Podlasiem, w chwili kiedy było ciężko, powiedział, iż to, że Polska przetrwała długie, ciężkie dziesiątki lat niewoli i rozbiorów to zasługa dwóch czynników i jednego społeczeństwa, polskiego ludu, który poprzez wiarę i właśnie kulturę utrwalał i przekazywał najlepsze cechy tego, co było dla tych, którzy będą – zaznaczył Gmitruczuk.

Na zakończenie wicewojewoda podziękował za codzienną pracę oraz pogratulował otrzymanych wyróżnień: Dziękuję a to, że przekazujecie ta piękną ludową kulturę dla tych, którzy po nas przyjadą, bo właśnie taka działalność, działalność animatorów kultury, służy pogłębianiu, utrwalaniu i wprowadzaniu wielu wartości, z którymi współczesny świat nie chce mieć wiele wspólnego. Życzę, by ta kultura, uprawa przyniosła i wydawała plon 60, 80 i 100 krotny, abyście to, co zasiejecie z dumą w przyszłości zbierali – zakończył.

Dzień Działacza Kultury, to nie tylko okazja do spotkanie ciekawych ludzi, którzy gromadzą się wokół kultury, ale też odpowiedni czas na to, by podziękować i nagrodzić laureatów konkurów powiatowych.

Wśród nagrodzonych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej znaleźli się m.in. Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Jakówek, Zespół Śpiewaczy Jarzębina z Zabłocia, Zespół Pawłowianki, Chór “W Dubicy”, Zespół Ludowy “Sitniczanie” z Sitnika, Zespół “Zorza” z Cicicbora Dużego, Ryszard Bielecki oraz Mateusz Łopaciuk. Samorządem gminnym przyjaznym kulturze za 2018 rok została gmina Łomazy.