Piękny jubileusz w Radzyniu Podlaskim. To już 100 lat!

Z tej okazji kierownictwo szkoły na czele z dyrektor placówki Grażyną Dzidą zorganizowało I Zjazd Absolwentów. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk, duchowieństwo, samorządowcy oraz absolwenci szkoły.

Główne uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Następnie uczestnicy udali się na plac przed szkołą, gdzie posadzono dąb – pomnik 100-lecia historii szkoły oraz 75-lecia Gimnazjum Mechanicznego i Kupieckiego.

Dzisiejsze wyjątkowe uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia istnienia szkoły oraz 75-lecia powstania Gimnazjum Mechanicznego i Kupieckiego w Radzyniu Podlaskim są świadectwem świadomości celu tych, którzy tworzyli ich historię. Są wyrazem wspólnego zaangażowania nauczycieli i uczniów, którzy na rzetelnej edukacji oparli przyszłość własną i kolejnych pokoleń. Którzy idąc przed siebie, nie zapomnieli o swoich korzeniach, o wyznawanych wartościach oraz o tych, którzy wskazali im szkołę jako fascynującą drogę do mądrości, bo wiedzieli, że nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb – powiedział wicewojewoda Gmitruczuk, cytując słowa Jana Pawła II.

Z okazji pięknego jubileuszu składam wyrazy uznania dla wszystkich Państwa, którzy tworzycie szkolną rodzinę: dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracyjnych, uczniów, absolwentów i rodziców. Cieszę się, że mogę wspólnie z Państwem podkreślić dobro, jakie tu się dokonało na przestrzeni lat. Dzisiejsza uroczystość stanowi bowiem ukoronowanie konsekwentnego, zgodnego i spójnego programu edukacji, jaki prowadzony jest w Radzyniu Podlaskim od lat. Wysoki poziom kształcenia wsparty przez wychowanie oparte na szacunku wobec wartości, dbałość o bezpieczeństwo uczniów oraz rozpoznanie potencjału i rozwijanie ich talentów powodują, że już jako dorośli, wykształceni ludzie dają świadectwo odpowiedzialności i patriotyzmu. Jestem pewien, że jest to zasługa Państwa codziennej pracy oraz właściwego zrozumienia misji polskiej szkoły. Za to serdecznie dziękuję! – dodał.

Podczas jubileuszu odbyły się również występy artystyczne uczniów.