Miliardy dodane do kont klientów w ZUS

Co roku 1 czerwca ZUS rozpoczyna waloryzację składek na kontach i subkontach ubezpieczonych. Składki rosną wtedy o określony procent. Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji (wzrostu cen towarów i usług) oraz od przypisu składek (wzrostu płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna dynamiki wzrostu PKB za ostatnie 5 lat.

Oba wskaźniki waloryzacji są w tym roku wyższe niż w roku ubiegłym. Środki na kontach w ZUS wzrosły o 9,2 proc., a na subkontach o 5,01 proc. Dzięki temu stan kont ubezpieczonych wzrósł o 214,2 mld zł i wynosi obecnie ponad 2,5 bln zł. Natomiast wartość kapitału zgromadzonego na subkontach powiększyła się o prawie 18 mld zł do poziomu 376,6 mld zł. W sumie na kontach i subkontach klientów ZUS przybyło 232,2 mld zł. – Apeluję do naszych klientów, by weryfikowali zarówno stan swoich finansów w ZUS, jak i to w jaki sposób coroczna waloryzacja wpływa na stan zgromadzonych przez nich środków. Waloryzacja na poziomie 109,2 proc. na koncie, czy 105,01 proc. na subkoncie daje nam wzrost naszego kapitału emerytalnego na poziomie nienotowanym dziś na żadnej lokacie. Dzięki czerwcowej waloryzacji nasi klienci zyskują niejednokrotnie kilkadziesiąt tysięcy, a nawet ponad 100 tys. złotych – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Im więcej składek ubezpieczony ma w ZUS, tym więcej zyskuje na corocznej waloryzacji. Na przykład mężczyzna, który urodził się w 1959 roku i na swoim koncie w ZUS uzbierał wraz z kapitałem początkowym (czyli odtworzoną kwotą składek za okres sprzed 1999 r.) 1,25 mln zł, zyskał na czerwcowej waloryzacji prawie 108 tys. zł. Inny, urodzony w 1960 roku, dzięki waloryzacji podniósł stan swojego konta w ZUS o ponad 103 tys. zł.