To ogromne wsparcie dla polskich rodzin. Popłyną miliony dla naszych rodzin

– Dzięki programowi 500+ urodziło się o 95 tys. dzieci więcej. Chcemy, żeby dzieci rodziło się więcej, bo niż demograficzny jest największym problem społecznym, a w przyszłości stanie się największym problemem gospodarczym naszego kraju – mówił wicewojewoda. Jak zaznaczył, od 1 lipca świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. – Obecny rząd rozszerzył świadczenie wychowawcze na każde dziecko w rodzinie. Wsparcie trafi w sumie do prawie 4,5 mln polskich rodzin. Ze świadczenia skorzysta około 6, 8 mln dzieci w całej Polsce. Do rodzin na Lubelszczyźnie w ramach programu od lipca miesięcznie trafi ponad 76 mln złotych więcej niż dotychczas. Wsparciem objętych zostanie blisko 369, 5 tys. dzieci. Chcemy inwestować w rodzinę i w dzieci, ponieważ jest to najlepsza inwestycja w przyszłość naszego kraju – zapewnił Gmitruczuk.
 
Wicewojewoda dodał, że wzorem lat ubiegłych podjęto szereg działań, by zapewnić sprawny przebieg procesu przyjmowania wniosków w samorządach, przyznawania świadczeń na nowych zasadach i ich wypłaty. To przede głównie prostszy i krótszy wniosek, szczegółowy podręcznik dla samorządów o zmianach w ustawie, materiały informacyjne, czy uproszczone kreatory wniosków elektronicznych. 
 
– Środki na ten cel mamy już przygotowane. Będziemy czekali na zapotrzebowanie z konkretnych gmin. Po zgłoszeniu zapotrzebowania środki będą wypłacane. Apelujemy do samorządów terytorialnych, żeby bez zbędnej zwłoki wypłacać środki dla osób, które w odpowiednim czasie złożą wnioski. Liczymy, że te wnioski będą na bieżąco rozpatrywane i wypłacane osobom, które o te pieniądze zabiegają – powiedział wicewojewoda Gmitruczuk.
 
Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać tradycyjną drogą – podczas wizyty w urzędzie lub listownie. Wprowadzony zostanie szczególny 3-miesięczny terminu – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Dzisiaj rodzice mają na to 1 miesiąc. Od 1 lipca wejdzie w życie również rozwiązanie pozwalające na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane. Dzisiaj w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu.