Sukces senatora Grzegorza Biereckiego to potwierdzenie siły polskiej dyplomacji

O wyborze Grzegorza Biereckiego poinformował eurodeputowany Ryszard Czarnecki, podkreślając, że parlamentarzysta z Południowego Podlasia jest kolejnym Polakiem zajmującym ważne stanowisko w konserwatywnej grupie EKR – delegacji konserwatystów w Parlamencie Europejskim przewodniczy prof. Ryszard Legutko zaś w NATO poseł Przemysław Czarnecki.

Powód do dumy

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE tworzą przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych państw członkowskich organizacji, a  jego zadaniem jest omawianie kluczowych celów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. – Kolejne stanowisko dla Polski w strukturach międzynarodowych to powód do dumy i wykazanie siły naszego kraju. Nominacja nabiera szczególnego znaczenia w obliczu destrukcyjnych zapędów przedstawicieli polskiej opozycji, usiłujących deprecjonować i degradować rolę Polski w strukturach europejskich – mówi senator Grzegorz Bierecki.

Najliczniejsza organizacja regionalna

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zrzeszająca 57 państw, jest najliczniejszą organizacją regionalną na świecie. Oprócz krajów ze Starego Kontynentu, należą do niej również USA, Kanada oraz państwa azjatyckie powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego. OBWE współpracuje z  krajami basenu Morza Śródziemnego, Japonią i Koreą. Istotą jej działania jest zapewnienie stabilności i pokoju na kontynencie europejskim. – OBWE to organizacja o niesłabnącym od wielu lat znaczeniu, a w obliczu niepokojów i rosnących w Europie zagrożeń – tak wewnętrznych, jak też zewnętrznych – mocny głos w Organizacji jest ważny dla Polski i jej fundamentalnych interesów.

Niezależność naszego kraju, rozumiana jako wolność od nacisków czy swoboda kultywowania tradycyjnych wartości, wymaga silnego, konserwatywnego głosu Polski w strukturach europejskich i światowych – podkreśla Grzegorz Bierecki, w polskim Senacie przewodniczący komisji budżetu i finansów publicznych.

Polska podmiotem, nie przedmiotem

– W ostatnim czasie Polska pokazała, że  jest podmiotem, nie przedmiotem europejskiej debaty. Dla przedstawicieli partii opozycyjnych, którzy działają w strukturach europejskich, indywidualne nominacje, aspiracje i zaszczyty są celem samym w sobie i  usuwają w  cień interes narodowy. Dla Prawa i Sprawiedliwości, stanowiska w strukturach międzynarodowych są środkiem do budowania silnej, polskiej pozycji na międzypaństwowej arenie – dodaje senator Bierecki.

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy to grupa polityczna zrzeszająca przedstawicieli środowisk konserwatywnych. 

Zrzesza polityków partii opowiadających się za wartościami chrześcijańskimi, podkreślającymi wolność jednostki i sprzeciwiających się tworzeniu z Unii Europejskiej wielkiego, biurokratycznego „superpaństwa”. EKR obecnie dysponuje 62 głosami w Parlamencie Europejskim