Wicewojewoda przypomina: składajcie wnioski na 500+ żeby dostać więcej pieniędzy

"Do końca lipca, tylko w wersji elektronicznej, złożono ponad 106 tys. wniosków. Szacujemy, że w sumie zostanie złożonych około 260 tys. wniosków" – powiedział na briefingu prasowym we wtorek wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Od 1 lipca świadczenie 500 plus przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, bez kryterium dochodowego. Wcześniej środki były przekazywane na drugie i kolejne dzieci, zaś uzyskanie środków na pierwsze dziecko było uzależnione od dochodu w rodzinie.

Wnioski o świadczenie 500 plus od 1 lipca można składać on-line, natomiast od 1 sierpnia – w formie papierowej. Jeden wniosek obejmuje wszystkie dzieci w rodzinie.

Zastępca dyrektora wydziału polityki społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Mariusz Kidaj powiedział, że w woj. lubelskim pieniądze zostały już wypłacone dla prawie 60 proc. dzieci objętych dotychczas złożonymi wnioskami drogą elektroniczną. "Większość dzieci już te środki otrzymuje"- zaznaczył.

Wypłaty świadczeń dokonywane są już w zdecydowanej większości gmin w woj. lubelskim, w kilku gminach nastąpiły opóźnienia. "Gminy te wskazywały takie problemy jak okres urlopowy czy zwolnienia (lekarskie) pracowników, ale już zobowiązały się do bieżącego wypłacania od sierpnia tych świadczeń. Będziemy to monitorować" – dodał Kidaj.

Gmitruczuk zachęcając do składania wniosków, przypomniał, że jeśli wniosek zostanie złożony do końca września, świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca, a jeśli będzie złożony później, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożony został wniosek.

"Szacujemy, że tym programem w związku z nowelizacją ustawy objętych zostanie w woj. lubelskim ok 395 tys. dzieci w wieku do 18 roku życia" – zaznaczył wicewojewoda.

W woj. lubelskim po rozszerzeniu programu 500 plus świadczenie to obejmie ok. 182 tys. "pierwszych" dzieci, co zwiększy wydatki o ok. 500 mln zł. W przyszłym roku według szacunków wydatki na 500 plus w Lubelskiem pochłoną około 2,4 mld zł.