Prof. dr med. Feliks Skubiszewski – jeden z najwybitniejszych lekarzy w historii naszego regionu

Feliks Skubiszewski był synem Marcina i Józefy (z domu Kozak), miał dwie siostry – Janinę i Cecylię, oraz brata Ludwika. Wychowywał się w Czemiernikach, tutaj też ukończył szkołę powszechną. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Lublinie w 1914 r., po czym rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Moskiewskiego. Z powodu Rewolucji Październikowej ukończył je i uzyskał dyplom lekarza na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie w 1919 r. Pracę zawodową rozpoczął w 1920 r. w I Klinice Chirurgii Operacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanej przez prof. Leona Kryńskiego. Równocześnie pracował jako młodszy ordynator w Szpitalu PCK nr 3 oraz lekarz żłobka dziecięcego i V Stacji Opieki Społecznej w Warszawie. 18 października 1924 r. otrzymał dyplom doktorski. W 1925 r. przeniósł się do Wielkopolski do Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Poznańskiego. Zajmował się tam m.in. badaniami z zakresu neurologii. Przeprowadził też pionierskie doświadczenia dotyczące zmian anatomopatologicznych trzustki. Rozprawa na ten temat pozwoliła mu w 1931 r. uzyskać habilitację, po czym został docentem chirurgii Uniwersytetu Poznańskiego.

Po wybuchu II wojny światowej Feliks Skubiszewski został wysiedlony z Poznania do Warszawy, gdzie do końca 1939 r. pracował w Szpitalu Ujazdowskim. Następnie przeniósł się do Puław. Objął tam początkowo stanowisko ordynatora oddziału chirurgicznego, by w 1942 r. zostać dyrektorem Szpitala św. Karola. W latach 1944-45 pracował w Departamencie Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej jako główny chirurg 64. Szpitala Ewakuacyjnego, był też kierownikiem oddziału chirurgicznego Szpitala Okręgowego nr 2 w Lublinie. Równocześnie od września 1944 r. był zaangażowany w organizację Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie utworzono Wydział Lekarski i II Klinikę Chirurgiczną przy ul. Staszica (na bazie Szpitala św. Wincentego), którą kierował od samego początku. 1 listopada 1944 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Był dziekanem (1945-46) i prodziekanem (1946-47) Wydziału Lekarskiego i prorektorem UMCS (1947-48). 24 sierpnia 1948 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. 1 stycznia 1950 r. Wydział Lekarski i Farmaceutyczny UMCS został przekształcony w Akademię Medyczną, której został pierwszym rektorem. Funkcję tą pełnił do 30 września 1954 r. Przez ten czas opracował m.in. główne założenia rozwoju uczelni. Ponadto zainicjował budowę uruchomionego w 1964 r. Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4 przy ul. Jaczewskiego.

Jako członek Wydziału Szpitalnictwa Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Rady Zdrowia (1946-47), następnie specjalista wojewódzki ds. chirurgii (1947-74) Feliks Skubiszewski przyczynił się do właściwej organizacji lecznictwa chirurgicznego w szpitalach powiatowych woj. lubelskiego. Wyspecjalizował ponad 30 lekarzy i wypromował 12 doktorów i 2 profesorów w dziedzinie chirurgii. 30 września 1965 r. przeszedł na emeryturę.

22 maja 1975 r. otrzymał doktorat honoris causa Akademii Medycznej w Lublinie. Za całokształt pracy oraz działalność społeczną udekorowany został wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in.: Krzyżami – Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.

Feliks Skubiszewski zmarł w Lublinie 17 maja 1981 r. Pochowany został w rodzinnym grobie na cmentarzu w Czemiernikach. 4 kwietnia 2003 r. prof. dr hab. Feliks Skubiszewski został patronem Akademii Medycznej w Lublinie.

W kościele parafialnym w Czemiernikach, po lewej stronie nawy głównej, znajduje się wykonane z białego marmuru epitafium. Wyryta na nim inskrypcja głosi: Ś.P. / PROFESOR DR MED. CHIRURG / FELIKS SKUBISZEWSKI / 1895-1981 / SYN CZEMIERNICKIEJ ZIEMI. ZAŁOŻYCIEL I WIELOLETNI / KIEROWNIK II KLINIKI CHIRURGICZNEJ. / PIERWSZY REKTOR AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE / NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA KILKU POKOLEŃ CHIRURGÓW / ŻONA I UCZNIOWIE. Jego imię nosi również szpital w Radzyniu Podlaskim, o czym informuje skromna tablica umieszczona w holu głównym. 23 stycznia 2008 r. Sejm RP przyjął ustawę o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Tym samym wybitny chirurg pochodzący z Czemiernik przestał być patronem lubelskiej uczelni.