Wojewoda Czarnek: Mamy bardzo mocne listy, mamy ogromną szansę na to żeby zwiększyć stan posiadania

Wojewoda zaznaczył, że cieszy się z zaufania, jakim obdarzyło go kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.

Podkreślił także, że zajmuje się tym, do czego przygotowywał się przez długi czas, podczas studiów oraz pracy naukowej. -Konstytucjonalizmowi poświęciłem całe swoje życie zawodowe. W związku z powyższym reforma wymiaru sprawiedliwości i argumentowanie pod kątem przepisów prawa konstytucyjnego – zasady trójpodziału władzy, zasady zwierzchnictwa narodu, suwerenności narodu nad wszystkimi trzema władzami, w tym władzą sądowniczą, jest dla mnie tematem niezwykle bliskim.

Kwestie wolności gospodarczej są tematami, które należą do spektrum zainteresowań wojewody i jak zaznaczył, bez względu na sprawowaną funkcję będzie się nimi dalej zajmował. Warto odnotować fakt, że brał udział w pracy zespołu premiera Morawieckiego, który przygotowywał nowe prawo dla przedsiębiorców.

Wojewoda Przemysław Czarnek odniósł się również do kwestii ideologii LGBT, zasady równości, niedyskryminacji i fałszywego pojmowania tych pojęć, niedostrzegania jednoznacznego w swej treści art. 18 Konstytucji, który wymaga zajmowania zdecydowanego stanowiska, także z pozycji konstytucjonalisty.

– Moja „kampania” trwa od ponad 3,5 roku – to jest poświęcanie się w 100, a czasem nawet w 150 proc. wykonywaniu funkcji wojewody jako przedstawiciela rządu w regionie– powiedział Czarnek. Dodał także, że nie zamierza zmniejszać tempa pracy przez najbliższe dwa miesiące i będzie pracował tak samo ciężko jak dotychczas.

Ponad 200 spotkań z mieszkańcami oraz wytrwała praca innych wojewodów zaowocowały m.in. takimi programami, jak program dróg samorządowych czy program odnowienia połączeń autobusowych. – Wojewoda jest „uchem” rządu w terenie po to, żeby przekazywać problemy mieszkańców województwa do rządu i żeby rząd realnie odpowiadał na te problemy – stwierdził wojewoda Czarnek.

Zapytany o nadchodzące wybory powiedział: – Mamy bardzo mocne listy złożone z ludzi, którzy do tej pory byli w polityce – z posłów, senatorów, ale mamy też osoby ze świata nauki i ogromnie wielu samorządowców, którzy stanowią 60 proc. naszej listy.
– Mamy ogromną szansę na to żeby zwiększyć stan posiadania z 2015 r. – podsumował.

Przypomnimy, że w wyborach do parlamentu z naszego okręgu startuje ubiegający się o reelekcję senator Grzegorz Bierecki, a listę do Sejmu otwiera Jacek Sasin. Znalazł się na niej również były prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk oraz zastępca wojewody Czarnka Robert Gmitruczuk.