Preumowa podpisana: Radzyń otrzyma 22 mln zł na rewitalizację centrum i Pałacu Potockich. Powstanie w nim Muzeum Kultury Sarmackiej

Muzeum Kultury Sarmackiej w XVIII-wiecznym centrum politycznym i kulturalnym

Skąd taki pomysł? – Ten pałac to jedyna w takiej skali zachowana rezydencja magnacka. Były one wizytówką szlacheckiej Rzeczypospolitej. Historia sprawiła, że większość tych wspaniałych obiektów została za naszą wschodnią granicą: na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Jedyną pozostałością kultury magnackiej – czegoś, co nas wyróżniało na tle Europy i świata, jest pałac w Radzyniu Podlaskim – wyjaśniał wicepremier J. Sasin. Nawiązał on również do faktu, że w XVIII w. Radzyń stanowił ważne centrum polityczne i kulturalne Rzeczypospolitej. – Marzeniem moim i Pana Senatora Grzegorza Biereckiego jest od dawna, żeby przywrócić świetność pałacu nie tylko w wymiarze zewnętrznym – chcemy, żeby powstało tu wspaniałe, nowoczesne Muzeum Kultury Sarmackiej, żebyśmy mogli przypomnieć wspaniałe karty z historii Radzynia – informował Jacek Sasin. Przyznał, że prowadzi na ten temat obiecujące rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Piotrem Glińskim – ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. – Przez kilka lat doprowadzimy do tego, że będzie tu wspaniałe kulturalne centrum,które będzie ściągać do Radzynia turystów nie tylko z całej Polski, ale i Europy, którym będzie łatwiej tu dotrzeć, autostradę A2, która będzie przebiegać obok Radzynia – zapowiedział Jacek Sasin.

– Jako rząd chcemy inwestować w takie miejsca, żeby się szybko rozwijały, chcemy pokazać, że poza dużymi miastami jest wiele pięknych, ciekawych miejscowości takich jak jak Radzyń Podlaski i pokazywać to, co jest ich atutem – wielki wkład w naszą polską historię i kulturę. Dziś zaczyna się dobry czas dla Radzynia, jestem o tym zupełnie przekonany, będziemy pracować i w rządzie i parlamencie, w samorządzie wojewódzkim, powiatowym i miejskim – wspólnie będziemy robić wszystko, by Radzyń stał się nie tylko perłą Południowego Podlasia i województwa Lubelskiego, ale również Polski i Europy. To jest początek wielkiego skoku rozwojowego Radzynia i tego regionu.

Jerzy Rębek: Fałszywi i prawdziwi przyjaciele Radzynia

Otwierając część spotkania, poświęconą rewitalizacji centrum Miasta i Pałacu Potockich, Burmistrz Jerzy Rębek przypomniał wydarzenia sprzed roku – konferencję prasową, na której środowisko radzyńskie zostało poinformowane, że wniosek o dofinansowanie kwotą 10 mln zł rewitalizacji centrum Radzynia i Pałacu Potockich został odrzucony. – Była to wyjątkowo smutna chwila, szczególnie dlatego, że taką decyzję podjął ówczesny marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Jest to o tyle niezrozumiałe, że wówczas podejmowane działania były niezgodne z prawem – jak to ocenił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie – przypomniał Jerzy Rębek. – Ale czasy się zmieniły – przyszła dobra zmiana, przyszli ludzie, którzy są otwarci na współpracę i potrafili docenić starania samorządu radzyńskiego. Są oni prawdziwymi przyjaciółmi Radzynia, sercem są blisko nas, chociaż nie mieszkają w samym Radzyniu czy w bliskiej okolicy – mówił włodarz Radzynia i wymienił: senatora RP Grzegorza Biereckiego, posłów na Sejm RP Janusza Szewczaka i Marcina Duszka, wicewojewodę lubelskiego Roberta Gmintruczuka. Jako osobę, która podjęła kluczową decyzję w sprawie dofinansowania rewitalizacji, wskazał marszałka województwa lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego oraz wicemarszałka Dariusza Stefaniuka.

Jarosław Stawiarski: Zadanie zostało wykonane!

Marszałek Jarosław Stawiarski przypomniał majowe spotkanie w Oranżerii, gdzie gościł wówczas prezes PiS – premier Jarosław Kaczyński.- W imieniu Zarządu Województwa zadeklarowałem wówczas w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego, że pomogę odbudować tę polską, ale i europejską perłę architektury rokokowej – mówił marszałek. Przypomniał, że dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców pałac znalazł się w 2015 roku na pierwszym miejscu w ogólnopolskim plebiscycie „National Geographic Traveler” na „7 nowych cudów Polski”. – Na czele tego ruchu stał Jerzy Rębek. I tu jest odpowiedź, dlaczego syn tej ziemi, ówczesny marszałek Sosnowski (PSL) nie przekazał pieniędzy na rewitalizację: bo ty za tym stałeś – zwrócił się do burmistrza Jerzego Rębka. – Państwo z innych partii politycznych wszystko traktują politycznie, nie liczy się dla nich nic – to że z tego jest dumny Radzyń i jakie korzyści będzie miało miasto, jeśli pałac zostanie zrewitalizowany: Radzyń stanie się sławny, będą tu przyjeżdżać turyści, co może ożywić to miasteczko; będzie duma, ale też będą i pieniądze.
Marszałek Jarosław Stawiarski zdradził, że w maju (na spotkaniu w oranżerii) obiecał Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że Zarząd Województwa postara się pomóc Radzyniowi. – I dziś chciałem powiedzieć, zwracając się do premiera Jacka Sasina: Zadanie zostało wykonane. Okazało się, że można znaleźć pieniądze.
Preumowa na 22 mln zł na rewitalizację podpisana
Wicemarszałek Dariusz Stefaniuk wspólnie z wicepremierem Jackiem Sasinem, senatorem Grzegorzem Biereckim i posłem Januszem Szewczakiem zaprezentował czek opiewający na kwotę 22 mln zł. Podkreślił, że rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego i Pałacu Potockich, to jedna z najważniejszych inwestycji województwa lubelskiego, w którą wkład będzie miał również budżet państwa.

Macie bonus za upór i niezłomność

Podpisana preumowa to pierwszy, niezbędny etap. Następnym działaniem będzie złożenie przez Miasto do 20 marca kompletnej dokumentacji. Projekt jest wpisany na listę obiektów pozakonkursowych, pieniądze są pewne – zabukowane dla Radzynia – zapewniał wicepremier Jacek Sasin. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski zapewnił, że to nie koniec wsparcia finansowego dla Pałacu Potockich: – Obiecuję, że w nowej perspektywie finansowej jeszcze damy radę dołożyć,żeby ten pałac naprawdę przywrócić do świetności jak za czasów Potockich.
Senator Grzegorz Bierecki gratulował Radzyniowi – władzom i mieszkańcom determinacji, uporu, a Burmistrzowi – niezłomności. – Nie przestraszył się, nie dał się zakrzyczeć, wygrał sprawy w sądach doprowadził do szczęśliwego końca i jeśli dobrze widzę, to dostał 2 razy więcej. Za ten upór macie bonus.
Zwrócił uwagę, że Radzyń mógł dostać środki rok temu: – Szkoda tego czasu, mogło być tu już piękniej. Pamiętajmy o tym, kto i dlaczego sprawił tę przykrość mieszkańcom Radzynia. – Podkreślił, że Pałac Potockich to ozdoba całego regionu Południowego Podlasia: – Wkrótce będziemy się cieszyć pięknym pałacem, wkrótce on ożyje. Miałem okazję rozmawiać z panem premierem na temat programu dla tego pałacu: jak on będzie piękny, nie śmiem tego powiedzieć.

Na zakończenie głos zabrali poseł Janusz Szewczak oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

Poseł Janusz Szewczak zachęcał do głosowania w wyborach na ludzi wiarygodnych, którzy dotrzymują słowa. – Ile trzeba głupoty czy nawet złej woli, żeby blokować pieniądze dla tak ważnego obiektu historycznego – mówił, wspominając perypetie miasta z pozyskaniem funduszy na rewitalizację pałacu w czasach, gdy w lubelskim Urzędzie Marszałkowskim rządził PSL. – Pałac to powinna być duma nie tylko Radzynia, ale całej Polski.

– Jesteśmy dumni, że w tym pięknym pałacu ponad 220 lat temu pracowano nad „dobrą zmianą” – tworzono zręby Konstytucji 3 Maja – mówił wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. – Jestem pewny, że obecnie nastał dobry czas dla Polski, dla województwa lubelskiego i wierzę, że praca wykonana przez Pana Premiera, naszych parlamentarzystów, samorządowców, przyniesie obfite plony, bo jesteśmy tego warci.

Na zakończenie Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek powiedział: – Deklaruję, że środki przekazane nam zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, aby hasło, z którym szliśmy do ostatnich wyborów było aktualne: Jesteśmy dumni z Radzynia, jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami.