Najlepsza metoda nauki naszych dzieci? Ciekawa konferencja w Bibliotece Pedagogicznej

Honorowy patronat nad konferencją objął Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała TVP 3 Lublin, tygodnik „Słowo Podlasia” oraz „Tygodnik Podlaski”. Partnerami były szkoła No Bell w Konstancinie Jeziornie, Budząca się Szkoła oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej.

Konferencję zaszczycił swoją obecnością Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska Pan Stanisław Romanowski oraz wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej Pani Bożena Duklewska.

Celem konferencji było przedstawienie najlepszej szkoły na świecie No Bell z Konstancina Jeziornej, która w 2017 roku wygrała międzynarodowy, elitarny projekt Edumission  i zajęła I miejsce spośród 20 szkół z różnych zakątków świata. Projekt powstał z myślą o stworzeniu sieci innowacyjnych szkół, mogących wymieniać się doświadczeniami, pomysłami i ideami edukacyjnymi. Nobellowska wizja edukacji zdobyła serce jurorów oraz globalnej, internetowej publiczności.

Szkoła No Bell to szkoła bez schematów, bez dzwonków i bez granic dla nauki. Miarą jej sukcesu jest szczęśliwe dziecko. Pracują w niej kreatywni, twórczy i innowacyjni dydaktycy i pedagodzy.

Swoimi pomysłami na edukację podzieliły się z nauczycielami Dyrektor szkoły, Pani Izabella Gorczyca oraz metodyk Pani Joanna Górecka, doktor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Innowacji Dydaktycznych No Bell, specjalista ds. rozwoju szkoły.

Odbyły się również warsztaty dla nauczycieli klas edukacji wczesnoszkolnej :  Lekcja poza schematem – innowacyjne i motywacyjne metody pracy  z uczniem, które przeprowadził Pan Piotr Buczek, wieloletni  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej szkoły No Bell. Na ten sam temat warsztaty dla nauczycieli klas IV-VIII przeprowadziła Pani Joanna Górecka.

Konsultacje dla dyrektorów naszych szkół i kadry kierowniczej Jak skutecznie zarządzać szkołą? przeprowadziła Pani Dyrektor  Izabella Gorczyca.

Konferencja odbyła się dzięki wsparciu sponsorów, a byli nimi:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KSEMAR w Białej Podlaskiej,
Centrum Handlowe Rywal w Białej Podlaskiej,
Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM w Białej Podlaskiej,
Firma rodzinna EdWood  – przetwórstwo drewna dębowego w Białej Podlaskiej.