Więcej czasu na pieniądze za suszę

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór 3 października i do piątku 18 października na konta rolników przelała w ramach pomocy suszowej blisko 395 mln zł. Z dnia na dzień rośnie liczba składanych wniosków o pomoc. Do biur powiatowych Agencji trafiło ich blisko 155 tys. Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. danej uprawy. Wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie w przypadku pomocy do użytków zielonych w gospodarstwie.

Susza była także jednym z tematów piątego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego. Obradom przewodniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Omówiono także bardzo szeroko kwestię walki z ASF na terenie Lubelszczyzny. W posiedzeniu WRDR uczestniczyli m.in. Sebastian Trojak, członek zarządu województwa lubelskiego; Maciej Frant z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW: Grzegorz Wiński i Grzegorz Lipa.