Niezłomny i wierny swoim ideałom do końca

Tablicę przymocowano do kamienia usytuowanego przy Świetlicy Wiejskiej w Skrzyszewie. Wyryty na niej napis głosi:

PAMIĘCI / RTM. WINCENTEGO ZAWADZKIEGO / 1901-1944 / OFICERA 25. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH / UCZESTNIKA KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 R. / ŻOŁNIERZA ARMII KRAJOWEJ PS. „WIKTOR” / CZŁONKA SZTABU INSPEKTORATU AK „PÓŁNOC” OKRĘGU LUBELSKIEGO / ZAMORDOWANEGO PRZEZ NIEMCÓW NA ZAMKU LUBELSKIM / ZA DZIAŁALNOŚĆ KONSPIRACYJNĄ / MIESZKAŃCA SKRZYSZEWA / W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI / SPOŁECZEŃSTWO I WÓJT / GMINY ULAN-MAJORAT / 24 CZERWCA 2018.

Tablicę poświęcił ks. Krzysztof Pawłowski, proboszcz parafii Ulan. W uroczystości udział wzięli m.in.: Marek Zawadzki – wnuk Wincentego Zawadzkiego, Anna Sklińska – wnuczka brata rotmistrza, a także członkowie Radzyńskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. rtm. Wincentego Zawadzkiego oraz Roztoczańskiej Straży Ochrony Przyrody im. 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Wincenty Zawadzki urodził się w 1901 r. w Skrzyszewie. Z domu rodzinnego wyniósł wartości, które miały wpływ na jego całe życie – patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny, dla której winno się walczyć do ostatniej kropli krwi. 19 lipca 1920 r. powstał 25. Pułk Ułanów Wielkopolskich, w którym Wincenty Zawadzki dowodził szwadronem ciężkich karabinów maszynowych. Podczas II wojny światowej, 23 września 1939 r., brał udział w zwycięskiej szarży polskiej kawalerii pod Krasnobrodem. Po powrocie do rodzinnego Skrzyszewa wstąpił do Armii Krajowej. Bardzo mocno zaangażował się w tworzenie na tym terenie struktur państwa podziemnego. Na początku wojny trafił do niewoli niemieckiej, jednak udało mu się uciec z transportu. Włączył się w działalność konspiracyjną przyjmując pseudonim „Wiktor”. Podjął pracę w Sztabie Inspektoratu Armii Krajowej „Północ” Okręgu Lubelskiego. W 1944 r. aresztowany ponownie przez Niemców trafi a na Zamek w Lublinie. 7 kwietnia 1944 r. Wincenty Zawadzki zostaje rozstrzelany. Pozostał niezłomny i wierny swoim ideałom do końca.

Miejsce spoczynku Wincentego Zawadzkiego nie jest znane. Na cmentarzu parafialnym w Zarzecu Ulańskim znajduje się jedynie symboliczna W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości społeczność Skrzyszewa (gm. Ulan-Majorat) upamiętniła postać rotmistrza Wincentego Zawadzkiego – żołnierza i ofi cera Wojska Polskiego walczącego w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w kampanii wrześniowej 1939 r. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy odbyło się 24 czerwca 2018 r. mogiła, na której umieszczona została fotografia nagrobna i następująca inskrypcja:

Ś. P. / WINCENTY / ZAWADZKI / RTM. 25 P. UŁ. WLKP. – OFICER A.K. / UR. W 1901 – SKRZYSZEW / ZAMORDOWANY PRZEZ NIEMCÓW / ZAMEK LUBELSKI 1944 R.