Wielki skarb Południowego Podlasia

Barokowe dekoracje malarskie z przełomu XVII i XVIII wieku zostały okryte przypadkiem w 1997 roku, podczas prac remontowych w klasztornych krużgankach. W 2012 roku, dzięki zaangażowaniu senatora Grzegorza Biereckiego odsłonięto większe fragmenty dekoracji i wykonano szereg specjalistycznych badań.

Parlamentarzysta nadal wspierał dzieło przywrócenia skarbów mieszkańcom Południowego Podlasia. W tym roku przeprowadzono pierwszy etap zasadniczych prac konserwatorskich. Poza Fundacją senatora Biereckiego dofinansowało je Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wcześniej, gdy rządziła koalicja PO-PSL, resort nie widział takiej potrzeby.

Ewenement w skali kraju

– To ewenement w skali kraju – mówi o bialskich malowidłach kierownik prac konserwatorskich dr Sławomir Kamiński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Prace konserwatorskie na tym etapie trwały prawie pół roku. Został wytyczony plan, który chcieliśmy wykonać w tym roku i ten zakres wykonaliśmy. Natomiast dekoracji malarskich jest w tym obiekcie więcej, ale ich renowacja wymaga uzyskania kolejnych dofinansowań. Cieszę się, że to co zrobiliśmy udało się przeprowadzić tak sprawnie, w takim tempie. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia senatora Grzegorza Biereckiego i jego Fundacji. Bardzo chciałbym wrócić do Białej Podlaskiej i kontynuować to, co zaczęliśmy – podkreśla dr Kamiński.

Uchronione od zapomnienia

– Kiedy w 2012 wyjaśniałem swoje zaangażowanie w  projekt renowacji malowideł odkrytych w bialskim klasztorze, mówiłem, że to niezwykłe wydarzenie, utrwalające dorobek kulturowy Południowego Podlasia i mieszkańców tej ziemi – mówi senator Grzegorz Bierecki. – Dziś mogę tylko powtórzyć te słowa. Tak, było warto pracować, było warto się starać, było warto wspierać Braci Kapucynów i wspaniały zespół konserwatorski. Wspólnie udało nam się wypełnić nasz obowiązek wobec duchowego dziedzictwa regionu. Ważna jego część została uchroniona od zapomnienia i zniszczenia; jest dziś zwracana mieszkańcom Białej Podlaskiej i Południowego Podlasia – dodaje senator Bierecki.

Wspólna wrażliwość i praca

Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów br. Bogdan Augustyniak podkreśla wspólnotowy wymiar inicjatywy związane z konserwacją bezcennego skarbu sztuki sakralnej, jakim jest zespół barokowych dekoracji malarskich. – Realizowane przez wybitnych specjalistów działania nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie Senatora RP Grzegorza Biereckiego. Po pierwsze zagwarantował on część finansowania projektu. Po drugie: dzięki wsparciu parlamentarzysty i jego środowiska udało się zdobyć dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspólna wrażliwość i wspólna praca prowadzą nas ku celowi, jakim jest zwrócenie niezwykłego dziedzictwa kulturowego mieszkańcom Południowego Podlasia a także zaprezentowanie go w atrakcyjnej formie pielgrzymom, turystom i innym osobom zainteresowanym sztuką sakralną – zaznacza br. Bogdan Augustyniak.