Szybciej i wygodniej po naszych torach

– Rozwój połączeń regionalnych to jeden z priorytetów samorządu województwa. Cieszy mnie fakt, że udało się z sukcesem zakończyć ten przetarg i wyłonić solidnego wykonawcę z dużym doświadczeniem – mówił podczas niej wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa. Dwuczłonowe pociągi obsługiwać będą regionalny ruch pasażerski. Producent wyposaży je w nowoczesne, oszczędne zespoły napędowe zapewniające prędkość do 160 km/h oraz urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS/ETCS).

„Pojemność pojazdów będzie dostosowana do potrzeb pasażerskich odnotowywanych na obszarze województwa, przy czym w razie większego zapotrzebowania, możliwe będzie ich łączenie w zespoły do trzech sztuk w ramach tzw. trakcji wielokrotnej” – informują w komunikacie władze województwa.

– Nasz tabor na polskich torach liczy już blisko 200 pojazdów. Jestem przekonany, że gdy tylko zostanie oddana linia Warszawa-Lublin pasażerowie wrócą na kolei. Szybki przejazd pociągiem będzie bardzo konkurencyjny dla transportu drogowego – dodał prezes Newag S.A. Zbigniew Konieczek. Nowe pociągi Newagu będą miały udogodnienia dla niepełnosprawnych i seniorów (m.in. rampy wjazdowe dla wózków inwalidzkich). Znacznie wygodniej, niż dotychczas w starych EN57 przewieziemy większy bagaż czy rower a  siedząc w wygodnych fotelach bez trudu naładujemy komórkę dzięki gniazdkom elektrycznym i USB. Bezpieczeństwo podróży zapewni pełny monitoring wnętrz i otoczenia. Ponadto każdy z dostarczanych pojazdów zostanie wyposażony w defi – brylator AED.

Takie są nowe pociągi:

– Prędkość eksploatacyjna: 160 km/h.

– Pojazd dwuczłonowy, przegubowy na wózkach dwuosiowych.

– Układ wnętrza: bezprzedziałowy, klasy 2 z otwartym przejściem międzyczłonowym.

– Ilość miejsc ogółem: min. 195, w tym min. 105 siedzących.

– Oświetlenie wnętrza w technologii LED.

Szybciej i wygodniej po naszych torachBlisko 150 milionów złotych będzie kosztowało osiemnowych pociągów, które ruszą na lokalne tory województwalubelskiego. Szybkie i wygodne Impulsy wyprodukowanew polskiej fabryce Newag zastąpią wysłużone„elektryczki” m.in. na linii Siedlce-Łuków-Terespol.lubelskieUroczyste podpisanie umowy na dostawę nowychskładów już za nami.– Rozwój połączeń regionalnych to jeden z priorytetówsamorządu województwa. Cieszy mniefakt, że udało się z sukcesem zakończyć ten przetargi wyłonić solidnego wykonawcę z dużym doświadczeniem– mówił podczas niej wicemarszałekwojewództwa lubelskiego Michał Mulawa.Dwuczłonowe pociągi obsługiwać będą regionalnyruch pasażerski. Producent wyposaży jew nowoczesne, oszczędne zespoły napędowe zapewniająceprędkość do 160 km/h oraz urządzeniaEuropejskiego Systemu Zarządzania RuchemKolejowym (ERTMS/ETCS).„Pojemność pojazdów będzie dostosowana do potrzebpasażerskich odnotowywanych na obszarzewojewództwa, przy czym w razie większegozapotrzebowania, możliwe będzie ich łączeniew zespoły do trzech sztuk w ramach tzw. trakcjiwielokrotnej” – informują w komunikacie władzewojewództwa.– Nasz tabor na polskich torach liczy już blisko200 pojazdów. Jestem przekonany, że gdy tylkozostanie oddana linia Warszawa-Lublin pasażerowiewrócą na kolei. Szybki przejazd pociągiembędzie bardzo konkurencyjny dla transportu drogowego– dodał prezes Newag S.A. Zbigniew Konieczek.Nowe pociągi Newagu będą miały udogodnieniadla niepełnosprawnych i seniorów (m.in. rampywjazdowe dla wózków inwalidzkich). Znaczniewygodniej, niż dotychczas w starych EN57 przewieziemywiększy bagaż czy rower a siedzącw wygodnych fotelach bez trudu naładujemykomórkę dzięki gniazdkom elektrycznym i USB.Bezpieczeństwo podróży zapewni pełny monitoringwnętrz i otoczenia. Ponadto każdy z dostarczanychpojazdów zostanie wyposażony w defi -brylator AED.