Minister Jacek Sasin: będą rekompensaty za prąd

Cena prądu rośnie nie dlatego, że rząd podejmuje takie decyzje, tylko dlatego, że obiektywnie cena prądu rośnie nie tylko w Polsce, ale w całej Europie – mówił w jednej ze stacji telewizyjnych Jacek Sasin. – Jest to wynik również polityki klimatycznej, która nakłada na producentów energii opłaty związane z emisją CO2. Jacek Sasin dodał, że system rekompensat zostanie zaproponowany odbiorcom indywidualnym. Gdyby wszyscy zwrócili się o rekompensaty, ich koszt wyniósłby około 3 mld złotych. Środki te zostaną zapisane w budżecie państwa na 2021 r. – W ostatecznym rozrachunku Polacy nie zapłacą więcej za prąd, czyli dokładnie wypełniamy to, co było obiecane, a obietnica była taka, że indywidualni odbiorcy, polskie rodziny, nie poniosą kosztów wzrostu cen energii – podkreślił minister aktywów państwowych Jacek Sasin .

– Zasada będzie taka, że  po  końcu roku, gdy będziemy mogli już określić, ile więcej każda pojedyncza polska rodzina zapłaciła za prąd w wymiarze rocznym, zrekompensujemy tę różnicę – wyjaśnił Sasin.