Prezydent Duda: trzynasta emerytura na stałe!

Prezydent podpisał ustawę przyznającą dodatkowe środki emerytom i rencistom podczas spotkania w Żyrardowie. – Piękne, międzypokoleniowe spotka-nie. Wszystkie pokolenia są tu obecne. Od pokolenia moich dziadków, przez pokolenie moich rodziców, przez moje pokolenie – powiedział Andrzej Duda.

– Cieszę się z radości seniorów i z tego, że widzą tę radość ci młodzi, którym przyjdzie prowadzić polskie sprawy. To ważny moment, gdy możemy zrealizować to, co ważne w każdym prawo-rządnym państwie, które chce, by jego gospodarka był ukształtowana na zasadzie społecznej gospodarki rynkowej. Aby każde pokolenie było w należyty sposób zabezpieczone – mówił.

„Trzynastka” zagwarantowana 

– Sytuacja gospodarcza wygląda dobrze, więc w tym roku po konsultacjach z premierem podjęto decyzję, że trzynasta emerytura będzie wprowadzona na stałe. W kwietniu każdego roku. I będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury na dzień 1 marca każdego roku – stwierdził prezydent. Mówił też, że świadczenie będzie dla każdego seniora.– Jest specjalnym świadczeniem, która ma poprawić sytuację seniora niezależnie od tego, w jakiej sytuacji ten senior jest. Chcieliśmy, by to świadczenie dotarło do każdego i pomogło załatwić wiele spraw – powiedział Andrzej Duda

„Czternastka” w przyszłym roku

– Możemy być pewni, że także czternasta emerytura w 2021 roku będzie wy-płacona – dodał prezydent. – Tym, którzy nas wychowywali, nas wypieścili na-leży wsparcie, godne życie – podkreślił. Czternasta emerytura będzie przysługiwała ok. 9 mln emerytów i rencistów. Projekt zakładający jej wypłatę został przyjęty przez rząd. Projektowane przepisy zakładają, że wypłata tzw. czternastej emerytury będzie przebiegała na podobnych zasadach, jak wypłata „trzynastek”. Świadczenia będą wypłacane z urzędu, a proponowane rozwiązanie będzie miało zastosowanie do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Kwota „czternastki” nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, czy np. ulgę rehabilitacyjną. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane również potrącenia i egzekucje.