Ważna informacja z bialskiego szpitala. Wstrzymane przyjęcia planowe i zabiegi operacyjne

Zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 12 marca 2020 r., działającego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej:


1) wstrzymane są przyjęcia planowe i zabiegi operacyjne, za wyjątkiem sytuacji dotyczących pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia,
2) zakazuje się odwiedzin pacjentów przez osoby spoza szpitala,
3) wstrzymuje się wizyty przedstawicieli medycznych i handlowych w szpitalu i poradniach przyszpitalnych.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa, a także polecenie Wojewody Lubelskiego oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej odwołuje:

1)    świadczenia w zakresie rehabilitacji,
2)    zajęcia w Akademii Narodzin,
3)    porody rodzinne.


Od wtorku. tj. 17 marca 2020r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zawiesza do odwołania działalność wszystkich poradni specjalistycznych.

Wyjątkiem są porady pilne.

Zachęcamy również do skorzystania z teleporad w ramach świadczeń udzielanych w naszych poradniach specjalistycznych (AOS).

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

W związku z powyższym prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny z Rejestracją Ogólną (tel. 83 41 47 170) w celu dokonania rejestracji do właściwej poradni specjalistycznej i umówienia się na teleporadę.

Po ustaleniu terminu i godziny teleporady prosimy o kontakt telefoniczny z konkretną poradnią. Wszystkie niezbędne informację będą udzielane przez pracowników Rejestracji Ogólnej.

UWAGA!
Rejestracja osobista i telefoniczna będzie czynna do godz. 1500.

 

Aktualne wiadomości o dalszej działalności znajdą Państwo na stronie www.szpitalbp.pl.