Biskup Kazimierz Gurda: zostańmy w domach!

– Kościół jako Matka troszczy się o swoje dzieci w  każdym czasie i  każdej sytuacji. Troska ta obejmuje zarówno życie duchowe, jak i cielesny wymiar ludzkiej egzystencji, a w każdej decyzji realizuje przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zwłaszcza w tym trudnym czasie trwającej epidemii koronawirusa Kościół z mocą podejmuje działania mające na celu zbawienie człowieka oraz ochronę zdrowia i życia – podkreśla w zarządzeniu pasterz diecezji siedleckiej. Biskup Kazimierz Gurda udzielił wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i wszelkich uroczystościach. Obowiązuje ona do odwołania.

– Proszę, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub internecie, przypominając jednocześnie o zachowaniu podczas tej Mszy św. właściwych postaw i gestów liturgicznych – apeluje ksiądz biskup. Decyzją bp. Gurdy we wszystkich Mszach św. odbywających się na terenie diecezji może uczestniczyć maksymalnie 50 osób (licząc duchowieństwo, posługujących w liturgii i uczestników), ze szczególnym uwzględnieniem osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, najbliższej rodziny. Zawieszone zostały wspólne celebracje nabożeństw (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec i inne). – Proszę, aby w kościołach była zorganizowana całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą. Proszę i zachęcam księży, aby w tym szczególnym czasie byli do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych – apeluje bp. Kazimierz Gurda. – Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu, szczególnie przez wstawiennictwo Błogosławionych Męczenników z  Pratulina, i z serca błogosławię – dodaje metropolita siedlecki.