Pakiet kryzysowy dla naszego województwa

Ponad 57 mln złotych to środki pochodzące z przesunięć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wsparcie będzie obejmowało zakup aparatury diagnostycznej i medycznej (w tym respiratorów), jak również zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony indywidualnej. Środki, które trafią na walkę z koronawirusem w ramach RPO WL nie wiążą się z anulowaniem naborów czy koniecznością rozwiązania umów o dofinansowanie. 

Pakiet oparty jest na czterech filarach:

Filar I:  Zdrowie i Bezpieczeństwo – Ponad 57 mln zł

Dodatkowe dofinansowanie projektów szpitalnych
49,4 mln zł
7 szpitali
Zakup aparatury diagnostycznej i medycznej oraz adaptacją pomieszczeń
Wsparcie finansowe dla szpitala zakaźnego dedykowanego walce z koronawirusem
800 tys. zł
Skuteczniejsza walka z epidemią
Nowy projekt dla zapewnienia środków ochrony indywidualnej
7 mln zł
Sieć 18 podmiotów leczniczych
Zakup odczynników oraz materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej

Filar II: Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii

Zagrożone projekty
(ocena case by case)
aneksowanie umowy w celu wydłużenia terminów składania wniosków o płatność,
wydłużenie okresu realizacji projektu,
wprowadzanie adekwatnych do sytuacji danego beneficjenta zmian do projektu (w tym wykorzystania powstałych oszczędności).
Pożyczki i poręczenia ze środków RPO WL
dodatkowa karencja w spłacie pożyczki (zarówno dla pożyczek nowych jak i już udzielonych),
możliwość zastosowania tzw. wakacji kredytowych w trakcie okresu finansowania inwestycji,
możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek.
Planowane nabory w 2020 roku
wydłużenie terminów naboru w ramach konkursów kierowanych do przedsiębiorców,
wydłużenie terminów składania uzupełnień/poprawek/wyjaśnień do wniosku
o dofinansowanie,
umożliwienie podpisywania umów w późniejszym terminie niż pierwotnie zaplanowany w regulaminie (obecnie 90 dni roboczych).

Na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej pn. Tymczasowe ramy prawne w zakresie środków pomocy państwa wspierających gospodarkę, w związku z trwającą pandemią COVID-19, Zarząd Województwa Lubelskiego przygotowuje (w porozumieniu z MFiPR) specjalny „antywirusowy” program pomocowy dla przedsiębiorców

Filar III: Wdrożenie pakietów rekomendacji MFiPR

Rekomendacje ogólne
Rekomendacje EFS
Rekomendacje Instrumenty finansowe

Filar IV Pakiet osłonowy

Możliwość zwolnienia z opłat czynszowych na okres 3 miesięcy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w lokalach będących w zasobie samorządu województwa lubelskiego (w tym Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, wojewódzkich zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury).

 Podstawa prawna: Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego XI/193/209 z 14 listopada 2019 r.

 Kontakt: Artur Kozak tel. 81-441-68-01 – [email protected]