Dzięki radnym PiS będzie pomoc dla przedsiębiorców! Dlaczego prezydent czekał tak długo?

Michał Litwiniuk – według wielu jak zwykle – dość opieszale zabrał się do minimalizowania gospodarczych skutków pandemii. Rząd przyjął już kilka bardzo skomplikowanych do wprowadzenia rozwiązań ratujących miejsca pracy, a bialski samorząd nie był w stanie wprowadzić prostych ulg dla miejscowych zakładów pracy.

Prezydenta Litwiniuka popędzali przedsiębiorcy, wzięcia się do roboty domagali się też od niego radni Zjednoczonej Prawicy. W końcu się udało. W miniony poniedziałek na obrady rady miasta trafiły dwa projekty uchwał. Przewidują zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres do 3 miesięcy, jeśli wystąpiło pogorszenie wskaźnika płynności finansowej firmy oraz zwolnienie z opłaty prolongacyjnej.

Inne rozwiązanie to zwolnienie całkowite lub w wysokości 50% z czynszów najemców lokali ZGL oraz możliwość zwolnienia z opłat dzierżawców terenów miejskich, na przykład pod ogródki gastronomiczne. – Negatywny wpływ pandemii na nasz lokalny biznes jest wyzwaniem dla nas wszystkich, w szczególności radnych, którzy otrzymali mandat społeczny, by godnie i odpowiedzialnie sprawować swoją funkcję, gdyż sytuacja, z którą przyszło nam się zmierzyć jest wyjątkowo trudna – mówi Dariusz Litwiniuk, radny Zjednoczonej Prawicy. – Nie kryję zadowolenia, że apel skierowany prezydenta Michała Litwiniuka oraz postulaty w nim zawarte doczekały się realizacji w postaci uchwał, które na posiedzeniu rady miasta w dniu 20 kwietnia zostały podjęte jednogłośnie – dodaje.