Na targowiskach Białej Podlaskiej mogą handlować wszyscy kupcy. Konieczna była interwencja rzecznika MŚP i radnych PiS

 W przywołanym wystąpieniu Rzecznik MŚP wskazał, że trwający już ponad miesiąc przestój, związany z obostrzeniami wprowadzonymi na skutek stanu epidemii, spowodował, że sytuacja finansowa kupców znacząco się pogorszyła – tym bardziej, że dla wielu z nich prowadzanie stoiska na targowisku stanowi jedyne źródło utrzymania siebie i rodziny.

Apel Rzecznika MŚP i radnych Zjednoczonej Prawicy przekonał Prezydenta Białej Podlaskiej Michała Litwiniuka, który zdecydował, że z dniem 29 kwietnia 2020 r. została wznowiona działalność wszystkich miejskich targowisk dla wszystkich kupców z zachowaniem zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.