Jerzy Szwaj: Wspólnie wygramy z kryzysem, przetrwamy ten trudny czas

Panie Przewodniczący, podczas ostatniej nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego radni przyjęli tzw. Lubelski Pakiet Antykryzysowy. Zawiera on 4 filary. Jak Pan ocenia ten program?

W mojej ocenie przyjęty podczas marcowej sesji Lubelski Pakiet Antykryzysowy zawiera zbiór dokładnie przemyślanych i trafnych rozwiązań. Sytuacja w naszym kraju, także w województwie lubelskim jest wyjątkowa. Dlatego po otrzymaniu wniosku grupy radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej podjąłem decyzję o jak najszybszym procedowaniu tego projektu przez sejmik. To niezwykle ważna inicjatywa zarządu województwa na czele z panem Marszałkiem Jarosławem Stawiarskim. Obserwując dzisiaj  działania wielu krajów Europy i świata, chcemy uchronić nasze społeczeństwo przed niewydolnością systemu ochrony zdrowia. Chcemy, aby każdy chory miał zapewnioną jak najlepszą opiekę.

Proponowane przez Lubelski Pakiet Antykryzysowy cztery filary: Zdrowie i Bezpieczeństwo, Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców – Beneficjentów RPO WL, Wdrożenie Pakietów Rekomendacji MFiPR oraz Pakiet Osłonowy, są to konkretne rozwiązania na czas potężnego kryzysu, które realnie pomagają mieszkańcom naszego województwa.

To są jedyne formy wsparcia, które oferuje samorząd województwa?

Oczywiście, że nie. Są to główne obszary wsparcia, uchwalone przez sejmik województwa. Oprócz nich Samorząd Województwa Lubelskiego, na czele z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim przygotował szereg innych programów pomocy, takich jak: Wspieramy Zdalne Nauczanie, Fundusze europejskie na zakup środków ochrony osobistej, czy Tarcza antykryzysowa – instrument wspierający rynek pracy.

Wróćmy do głównego programu wsparcia uchwalonego przez sejmik. Co one konkretnie dają mieszkańcom. Pierwszy filar pakietu to bezpieczeństwo zdrowotne. Na co mogą liczyć pacjenci? Co otrzymają szpitale?

Wartość całego programu to 57 mln, z czego 49,4 mln zł przekazaliśmy na zakup aparatury diagnostycznej i medycznej, w tym respiratorów oraz adaptację pomieszczeń w szpitalach wojewódzkich. Dodatkowo kwotą 800 tys. zł. wsparliśmy zakaźny szpital jednoimienny w Puławach. Pieniądze te przyczynią się do skuteczniejszej walki z epidemią. Za tę kwotę zakupionych zostanie 25 sztuk śluz wraz z wentylacją podciśnienia. Kupimy też 7 tys. sztuk testów na koronawirusa oraz 10 tys. maseczek.

7 mln zł trafiło do sieci 18 podmiotów leczniczych i zostanie przeznaczone m.in. na zakup odczynników oraz materiałów medycznych, środków dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej. Wzmocnione zostanie także bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu poprzez zakup m.in. środków ochrony osobistej dla wszystkich wojewódzkich podmiotów leczniczych.

""

Pomoc dla Przedsiębiorców – Beneficjentów RPO WL, dotkniętych skutkami epidemii. Na czym konkretnie polega?

To drugi filar wsparcia, kierowany konkretnie dla przedsiębiorców aplikujących o fundusze unijne. Pracujemy tak, aby żadne środki unijne dla firm z naszego województwa nie były zagrożone. Po to jest właśnie pakiet elastyczności. Pozwoli on beneficjentom projektów RPO WL, dotkniętym skutkami epidemii aneksować umowy w celu wydłużenia terminów składania wniosków o płatność, okres realizacji projektu zostanie wydłużony, będzie także możliwość wprowadzania adekwatnych do sytuacji danego przedsiębiorcy zmian w projekcie.

Ponadto zostanie także zapewniona dodatkowa karencja w spłacie pożyczki ze środków RPO WL. Rozwiązanie to będzie obowiązywało  zarówno dla pożyczek nowych jak i już udzielonych. Umożliwimy także zastosowanie tzw. wakacji kredytowych w trakcie okresu finansowania inwestycji oraz możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek.

W przyszłych naborach w 2020 roku zostaną wydłużone terminy naboru w ramach konkursów kierowanych do przedsiębiorców. Dzięki temu możliwe będzie podpisanie umów w późniejszym terminie niż pierwotnie było zapisane w regulaminie. To są działania wychodzące naprzeciw trudnej sytuacji, w której znalazło się wiele podmiotów gospodarczych.

Szybsza ścieżka dla inwestycji w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem. O co chodzi?

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uzgodniło ją z Komisją Europejską i Ministerstwem Zdrowia. Będzie to oznaczać mniej formalności. Inwestycje, które z założenia mają pomagać w walce z koronawirusem, nie będą musiały przechodzić konsultacji na forum Komitetu Sterującego. Nie ma też konieczności stosowania map potrzeb zdrowotnych. Zarządy województw będą mogły swobodnie przesuwać środki unijne na inwestycje służące walce z COVID-19 z innych celów. MFiPR oraz MF będzie na to wyrażało zgodę. Środki, które trafią na walkę z koronawirusem w ramach RPO WL nie będą wiązały się z anulowaniem naborów czy rozwiązaniem umów.

Pakiet osłonowy jako wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Jak w praktyce będzie wyglądać to wsparcie?

Ta forma wsparcia, zaproponowana przez zarząd województwa, uchwalona przez sejmik, adresowana jest do podmiotów, które odnotowały znaczący spadek przychodów w związku ze stanem epidemii koronawirusa. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone ograniczenia, mające na celu ratowanie naszego zdrowia i życia, mogą mieć ujemny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym, przedsiębiorcy prowadzący taką działalność na majątku Województwa Lubelskiego mają możliwość ubiegania się o umorzenie należności przysługujących Województwu Lubelskiemu. Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego (nr XI/193/2019) z dnia 14 listopada 2019 r. stanowi podstawę dla Zarządu Województwa Lubelskiego i jego jednostek organizacyjnych, instytucji kultury do udzielania pomocy podmiotom – najemcom i pozwala kierownikom tych jednostek podejmować decyzję o umorzeniu należności do kwoty 50 tysięcy zł. Jeżeli okazałoby się, że wysokość potencjalnego zwolnienia lub obniżenia z opłat czynszu przekraczałaby tę kwotę, wówczas za zgodą Zarządu Województwa Lubelskiego kierownicy jednostek mają trzy wyjścia. Mogą podjąć decyzje o odroczeniu terminu płatności w całości lub w części, rozłożeniu na raty płatności w całości lub w części oraz umorzeniu należności w całości lub w części.

Jak mówią eksperci, jesteśmy na początku drogi walki z koronawirusem. Czeka nas jeszcze wiele obostrzeń, wyrzeczeń. Zbliża się czas odpoczynku i wakacji. Co Pan ma do przekazania na przyszłość?

Nie wiemy do końca jaka ta przyszłość będzie. Jak podają epidemiolodzy, wiele zależy od naszej odpowiedzialności, od samodyscypliny. Musimy ograniczać kontakty z przyjaciółmi, znajomymi. Od kilku tygodniu stosujemy się do różnych ograniczeń, związanych ze stanem epidemii. To wszystko jest dla nas bardzo uciążliwe, ale rozumiemy, że w tym czasie konieczne. Możemy np. wrócić do kościołów, wyjść na spacer, zachowując reżim sanitarny i dystans fizyczny. Szanujmy się wzajemnie i wspierajmy. Bądźmy odpowiedzialni za siebie, za nasze małe ojczyzny, w których żyjemy.

Wakacje bez wątpienia będą inne niż do tej pory. Prawdopodobnie nie będziemy mogli udać się w egzotyczne zakątki świata, doceńmy zatem lokalne środowisko. Wypoczywajmy w naszych lubelskich ośrodkach turystycznych, blisko natury. Wspierajmy przez to lubelski biznes. Razem przetrwamy ten trudny czas i będziemy cieszyć się jeszcze bardziej z obecności drugiego człowieka.