Tarcza Lubelska jako narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców z regionu już działa

„Tarcza Lubelska” funkcjonuje w ramach oficjalnej strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: www.lubelskie.pl/tarcza. Przedsiębiorca 

lub pracodawca, który chciałby skorzystać ze wsparcia w ramach rządowej „Tarczy Antykryzysowej” powinien wypełnić krótki formularz. Każde takie zgłoszenie trafia następnie do specjalisty z odpowiedniej instytucji administracji publicznej. Na koniec
do przedsiębiorcy wraca konkretna odpowiedź.

Pomoc udzielana jest w następujących obszarach:

  • ulgi i zwolnienia związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne;
  • ochrona miejsc pracy z tytułu przestoju ekonomicznego lub ograniczenia wymiaru czasu pracy;
  • wsparcie przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Przygotowaliśmy instrument, który pomoże przedsiębiorcom w szybki i skuteczny sposób otrzymać wsparcie dla swoich firm. tłumaczył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Wsparcie specjalistyczne towarzyszyć będzie każdemu wnioskodawcy podczas ubiegania się o środki finansowe z tarczy – od identyfikacji najbardziej adekwatnego instrumentu wsparcia zaczynając, na konsultacjach przy konstruowaniu wniosku kończąc.

==================================================================

Dyrektor WUP Andrzej Pruszkowski przedstawił sytuację na lubelskim rynku pracy – stan na kwiecień br.

Liczba bezrobotnych wyniosła 74 304 osób.

To przyrost o 2 895 w stosunku do marca (o 4,1%) i o 2 360 osób w stosunku
do kwietnia ub.r.

Największy procentowo napływ bezrobotnych miał miejsce w powiatach łukowskim (9,2%), lubelskim (7,1%) oraz w mieście Zamość (7,0%)

Najmniejszy procentowo napływ bezrobotnych odnotowano w powiatach kraśnickim (o 1,2%), bialskim (o 1,5%) oraz chełmskim (o 2%). W kwietniu zgłoszono 

2 353 nowe miejsca pracy lub aktywizacji zawodowej.

Szacunkowo stopa bezrobocia (po 20 maja poda ją GUS) wyniesie 7,9 % lub 8%. 

To ok. 0,4 pkt procentowego więcej niż w marcu br.

 

Zwolnienia grupowe zapowiedziało w kwietniu 7 firm. Zapowiedzi te dotyczą łącznie 250 miejsc pracy. Realnie zwolniono z tego tytułu w kwietniu 2 osoby (17 osób
od początku roku).

 

Część firm zapowiadających wcześniej zwolnienia wycofało się z tego zamiaru
po skorzystaniu z instrumentów Tarczy Antykryzysowej. Szczególnym przykładem
są tu: koncern Black Red White, który zapowiadał łącznie 1900 zwolnień, ale odstąpił od tego zamiaru otrzymując od naszego WUP wsparcie dla podtrzymania ponad 5,3 tys. miejsc pracy (ok. 29 mln zł). W przypadku Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik ochroną Tarczy zostanie objętych 2761 miejsc pracy. Kwota wsparcia to blisko 18 mln zł .

Aktualne dane dotyczące zaangażowania środków z „Tarczy Antykryzysowej”  w województwie lubelskim (stan na 12 maja)

  

Wsparcie w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

 

Liczba miejsc pracy objętych wsparciem

 

 

18 100

 

Kwota wsparcia

 

 

92 700 000

 

Wsparcie w ramach Funduszu Pracy – mikropożyczki (do 5 000 zł)

 

 

Liczba przyznanych pożyczek

 

 

19 524

 

Kwota wypłaconych pożyczek

 

 

97 600 000