Miliony złotych dla Białej Podlaskiej. Marszałek z PiS nie patrzy na barwy partyjne. Patrzy na dobro mieszkańców!

Na spotkaniu w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie umowy podpisali: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk i Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk.

– Wierzę, że dzięki tym środkom oba miasta będą się nadal rozwijały i ożywią tereny zrewitalizowane. Mam tu na myśli nie tylko infrastrukturę, ale także kwestie społeczne. – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Odnowiona „Perła Renesansu”

Magistrat w Zamościu zrealizuje projekt pn. „Rewitalizacja Starego Miasta
w Zamościu”, który obejmuje m.in. rewitalizację Twierdzy Zamość oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego. W ramach projektu przewidziane są również prace konserwatorskie kamienic na Starym Mieście
oraz przebudowa ulic znajdujących się w centrum. Pojawi się także tor modelarski.
Łącznie w ramach realizacji projektu wsparciem objętych zostanie 12 obiektów
na obszarach miejskich o łącznej powierzchni blisko 6 ha. Całkowita wartość projektu to ponad 25 mln zł (wsparcie z EFRR to blisko 16 mln zł).

 Zrewitalizowana Biała Podlaska

„Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska
z przeznaczeniem na realizację usług społecznych” to nazwa projektu, dzięki któremu będzie możliwa m.in. przebudowa i remonty kilku budynków na terenie miasta. Dzięki podpisanej umowie obiekty otrzymają nowe przeznaczenie, powstanie przedszkole samorządowe, rodzinny dom dziecka, Bialskie Centrum Kultury oraz miejsce spotkań
i działań z zakresu kultury i włączenia społecznego. Dodatkowo w ramach projektu
w Białej Podlaskiej powstanie hala targowa, zostanie zmodernizowana infrastruktura placu targowego u zbiegu ulic Wąskiej i Przechodniej. Mieszkańcy miasta będą mogli także liczyć na nowe przestrzenie publiczne.

Łącznie w ramach realizacji projektu objętych zostanie 6 obiektów infrastruktury
na obszarach miejskich o łącznej powierzchni 2,9 ha. Całkowita wartość projektu
to ponad 21,5 mln zł (wsparcie z EFRR to ponad 17,5 mln zł).

Nie to co poprzednik

Działanie marszałka Stawiarskiego pokazuje, że w przeciwieństwie do swojego poprzednika, który zablokował rewitalizację Radzynia Podlaskiego, nie patrzy on na doraźne korzyści polityczne i barwy partyjne, a przyświeca mu głównie dobro regionu. Biała Podlaska zasługuje na rewitalizację niezależnie od tego, kto jest jej prezydentem. To dobro nas wszystkich i dobrze, że odpowiedzialni samorządowcy z Urzędu Marszałkowskiego, to dostrzegają.