Bronił krzyża w Białej Podlaskiej przed komunistami. Został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę

 
– Ten piękny jubileusz posługi kapłańskiej ukazuje nam portret człowieka niezwykłego, bezgranicznie oddanego Bogu i Ojczyźnie. Pragnę wyrazić swoje uznanie i szacunek dla drogi życiowej i osiągnięć Szanownego Jubilata, które są konsekwencją dokonanego wyboru. Wyboru naznaczonego ogromną determinacją i heroizmem w walce o prawdę i wiarę. Wyboru, w którym priorytetem była zawsze miłość do bliźniego oraz otwartość na drugiego człowieka – powiedział w trakcie wystąpienia wicewojewoda.
 
                                                                                                      ***
 
Ksiądz Stanisław Bieńko urodził się r. w Garwolinie. Dzieciństwo spędził w Sobolewie i stamtąd w 1968 roku udał się do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. W Seminarium przebywał do 1975 roku, z przerwą na odbycie zasadniczej służby wojskowej w latach Pierwszą placówką duszpasterską księdza Stanisława była parafia w Domanicach, a następnie parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej. W Białej zaangażował się w budowę nowego kościoła, a w czasie stanu wojennego w obronę krzyża w instytucjach państwowych. W 1982 roku ksiądz Stanisław został przeniesiony do Garwolina. W parafii Przemienienia Pańskiego posługiwał jako wikariusz, pełniąc jednocześnie funkcję katechety. Uczył m.in. młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem. Z Garwolina został skierowany przez biskupa Jana Mazura na pierwszą samodzielną placówkę duszpasterską do parafii pw. Tomasza Biskupa z Willanowy w Jabłoni. Po kilku latach posługiwania w dekanacie Wisznickim, został przeniesiony do parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Uścimowie. Stamtąd po ponad pięcioletniej posłudze został skierowany do parafii pw. św. Bartłomieja i Andrzeja w Osiecku, gdzie służył do roku. W czasie piętnastoletniego posługiwania w Osiecku przeprowadził wiele inwestycji m.in. remont wewnętrzny kościoła, renowacja i złocenie ołtarza głównego, zagospodarowanie terenu przy świątyni czy budowa plebanii. Ks. Kanonik Stanisław najbardziej znany jest z uczestnictwa w bohaterskiej obronie krzyża w Miętnem w 1984 roku.  Za tą niezłomną postawę i wzorową służbę Kościołowi, Biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski nadał ks. Stanisławowi w 2011 roku tytuł Kanonika Gremialnego Kapituły Kolegiaty Garwolińskiej.