XII edycja projektu „Żyj finansowo!” zakończona!

 

Projekt „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Co roku zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Do XII edycji projektu przystąpiło blisko 800 uczniów oraz 25 nauczycieli ze szkół z całej Polski. Województwo lubelskie było reprezentowane przez dwie szkoły – Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali bezpłatnie publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” oraz możliwość udziału w 18-godzinnych warsztatach finansowych poświęconych zagadnieniom związanym z planowaniem finansowym, przyszłą pracą i karierą zawodową, budżetem, oszczędzaniem, inwestowaniem, produktami kredytowymi i ubezpieczeniowymi. Zajęcia z uczniami zostały przeprowadzone przez doświadczonych nauczycieli – trenerów projektu, którzy zostali wcześniej przeszkoleni i wyposażeni przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w materiały dydaktyczne. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość udziału w spotkaniach z przedstawicielami Kasy Stefczyka, którzy przybliżyli młodzieży historię spółdzielczości finansowej w Polsce, podzielili się swoim doświadczeniem z pracy w instytucji finansowej oraz odpowiedzieli na wszelkie pytania dotyczące produktów i usług finansowych, co stanowiło uzupełnienie i pogłębienie wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Jak co roku, w ramach projektu został zorganizowany i przeprowadzony konkurs dla wszystkich uczestników projektu. Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy pisemnej prezentującej swój pomysł na realizację zajęć warsztatowych na jeden wybrany temat lub rozdział z publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Zgodnie z regulaminem konkursu, ze wszystkich przygotowanych przez uczniów prac, nauczyciele wytypowali maksymalnie dwie najlepsze prace w swojej grupie. Powołane przez Stowarzyszenie jury konkursu dokonało oceny 46 nadesłanych prac, spośród których wyłoniło trzech laureatów. Zwycięzcą konkursu został Michał Budzanowski, uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne – 3.000 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 2.000 zł za zajęcie drugiego miejsca oraz 1.000 zł za zajęcie trzeciego miejsca. Uczestnicy konkursu, którzy zdobyli miejsca IV – XIII zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi – plecakami turystycznymi. Dodatkowo nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od Sponsorów projektu.

Wszelkie działania edukacyjne i projekty kierowane do dzieci i młodzieży są odpowiedzią Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej na brak edukacji finansowej w szkołach.

Partnerami i Sponsorami XII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” były Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”, Fundacja Stefczyka, której fundatorem jest Kasa Stefczyka, SALTUS Ubezpieczenia, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.